BAJRONIZM

(od G.G. Byron – nazwisko poety angielskiego)
1. tendencje literackie oraz ideowe, wypływające z poezji i wzoru osobowego Byrona
2. postawa wzorowana na bohaterach Byrona, charakteryzująca się indywidualizmem, buntem, tajemniczości

Tagi:

WYRAZY OBCE - najczęściej odwiedzane