Przejdź do treści

BAJRONIZM

    (od G.G. Byron – nazwisko poety angielskiego)
    1. tendencje literackie oraz ideowe, wypływające z poezji i wzoru osobowego Byrona
    2. postawa wzorowana na bohaterach Byrona, charakteryzująca się indywidualizmem, buntem, tajemniczości


    WYRAZY OBCE - najczęściej odwiedzane