BARON

(z łac. baro, baronis – najemny żołnierz)

1. w średniowieczu – bezpośredni WASAL króla
2. tytuł szlachecki

Pochodzenie wyrazu obcego:

WYRAZY OBCE - najczęściej odwiedzane

Co to za choroba