Przejdź do treści

BATIK

    (fr. batiąue, z jaw., od mal. – kropka, cętka)

    1. sposób barwienia tkaniny polegający na pokrywaniu (przed malowaniem farbą) woskiem miejsc, które mają pozostać niezabarwione

    2. materiał zabarwiony tą metod