Przejdź do treści

BAZYLIKA

    (gr. basilikós – królewski)

    1. najstarszy typ świątyń chrześcijańskich budowanych na planie prostokąta, posiadających kilka naw

    2. w starożytnej Grecji i Rzymie – hala targowa i miejsce sądu


    WYRAZY OBCE - najczęściej odwiedzane