BEHAWIORYZM

(fr. behaviour – zachowanie się) kierunek psychologiczny badający zewnętrzne zachowanie osoby, bez analizy stanów wewnętrznych

Pochodzenie wyrazu obcego:

WYRAZY OBCE - najczęściej odwiedzane

Co to za choroba