Przejdź do treści

Wyrazy obce na literę A

Rozpoczynając naszą podróż przez Słownik Wyrazów Obcych, litera A otwiera przed nami świat pełen różnorodności językowej i kulturowej. Ta pierwsza litera alfabetu jest jak brama do uniwersum słów, które mają swoje korzenie w innych językach, ale znalazły stałe miejsce w języku polskim. Dzięki nim nasz język staje się bogatszy, bardziej zróżnicowany i pełen niuansów.

Wyrazy na literę A często pochodzą z łaciny, greki, angielskiego, francuskiego, a nawet dalszych języków, co świadczy o ich międzynarodowym charakterze i wpływie na polszczyznę. W tym dziale znajdziemy terminy z różnych dziedzin – od nauki, przez technologię, sztukę, aż po filozofię. Każde słowo zostanie dokładnie omówione pod kątem jego etymologii, znaczenia i kontekstu użycia, co pozwoli czytelnikom na głębsze zrozumienie i docenienie tych wyrazów.

Odkrywanie słów na literę A w naszym słowniku to nie tylko edukacyjne doświadczenie, ale również okazja do uświadomienia sobie, jak języki świata przenikają się nawzajem, tworząc żywą mozaikę słów i znaczeń. Zapraszamy do zgłębiania tych fascynujących terminów, które są świadectwem językowej dynamiki i ewolucji polszczyzny.

ANULOWAĆ

  (łac. annullare – unicestwić) unieważnić coś, odwołać

  ANTYTEZA

   (gr. anti – przeciw, thesis – zdanie, ustawienie) 1. twierdzenie przeciwne w stosunku do innego (tezy) 2. lit. zestawienie przeciwstawnych… Czytaj dalej »ANTYTEZA

   ANTYSEPTYCZNY

    (gr. anti – przeciw, septikós – powodujący gnicie) odkażający, zapobiegający zakażeniu

    ANTYPODY

     (od gr. anti – przeciw, podós – stopy) obszary Ziemi położone na przeciwnych półkulach

     ANTYPERSPIRANT

      (od gr. anti – przeciw, perspire — pocić się) środek wstrzymujący nadmierne pocenie się

      ANTYPATIA

       (gr. anti – przeciw, pathos – uczucie) 1. niechęć, wrogość w stosunku do kogoś 2. osoba, do której czujemy niechęć

       ANTYNOMIA

        (gr. antinomia – sprzeczność praw) zestawienie dwóch sprzecznych twierdzeń, które badane osobno są prawdziwe

        ANTYKWARIAT

         (łac. antiquarius – zajmujący się starożytnością) sklep z antykami: meblami, obrazami, oraz ze starymi, używanymi książkami

         ANTYKWA

          (łac. antiqus – dawny) rodzaj pisma drukarskiego, krój czcionki

          ANTYKONCEPCJA

           (gr. anti – przeciw, conceptio – poczęcie) zapobieganie zajściu w ciążę

           ANTYKLERYKALIZM

            (gr. anti – przeciw, łac. clericus – duchowny) wrogi stosunek do kleru, krytyka jego wpływu na życie społeczne

            ANTYK

             (fr. antique, z łac. antiquus – dawny) 1. świat i kultura starożytnej Grecji i Rzymu 2. zabytek; stary, cenny przedmiot

             ANTYCZNY

              (łac. antiquus – dawny) 1. odnoszący się do starożytności 2. dawny, stary, zabytkowy

              ANTYCYPOWAĆ

               (łac. anticipare – uprzedzać) przewidywać coś, uprzedzać

               ANTYCHRYST

                (gr. anti – przeciw, Chri-stós – Chrystus) 1. przeciwnik Chrystusa 2. szatan, zły duch, zły człowiek

                ANTYBIOTYK

                 (gr. anti – przeciw, bios – życie) substancja chemiczna wytwarzana przez niektóre bakterie lub otrzymywana laboratoryjnie, niszcząca inne drobnoustroje lub… Czytaj dalej »ANTYBIOTYK

                 ANTROPOMORFIZM

                  (gr. anthropos -człowiek, morphe – kształt) przypisywanie cech ludzkich zjawiskom i przedmiotom przyrody

                  ANTROPOGENEZA

                   (fr. anthropos – człowiek, genesis – pochodzenie) nauka o powstaniu i rozwoju człowieka jako gatunku biologicznego