A

ARYWIZM

(fr. arrivisme) chęć zdobycia za wszelką cenę władzy, pozycji, majątku; karierowiczostwo

ARYTMIA

(od gr. rhythmós – rytm, takt) 1. nierytmiczność 2. med. zaburzenie rytmu pracy serca

ARYTMETYKA

(gr. arithmós – liczba) dział matematyki zajmujący się właściwościami liczb i działaniami na nich

ARYSTOKRACJA

(gr. aristokratia – rządy najlepszych) najwyższa klasa szlachty, posiadająca dziedziczne tytuły

ARTYLERIA

(fr: artillerie) 1. rodzaj wojska posługującego się bronią o dalekim zasięgu rażenia 2. broń palna o dalekim zasięgu rażenia 3.… Czytaj dalej »ARTYLERIA

ARTYKUŁ

(łac. articulus – cząstka) 1. tekst umieszczany w czasopiśmie 2. produkt, towar 3. część ustawy mountain insurance

ARTYKULACJA

(od łac. articulus – cząstka) 1. sposób wymawiania głosek 2. wyrażanie, formułowanie czegoś 3. układ i ruchy narządów mowy podczas… Czytaj dalej »ARTYKULACJA

ARTRETYZM

(od gr. arthron – staw) choroba powodująca silne bóle i zniekształcenia stawów

ARTES LIBERALES

(łac.) sztuki wyzwolone, w średniowieczu siedem podstawowych przedmiotów: gramatyka, retoryka, dialektyka, arytmetyka, geometria, astronomia, muzyka

ART DECO

[czyt. ar deko] (fr.) kierunek w sztuce użytkowej początku XX wieku