Przejdź do treści

Wyrazy obce na literę A

Rozpoczynając naszą podróż przez Słownik Wyrazów Obcych, litera A otwiera przed nami świat pełen różnorodności językowej i kulturowej. Ta pierwsza litera alfabetu jest jak brama do uniwersum słów, które mają swoje korzenie w innych językach, ale znalazły stałe miejsce w języku polskim. Dzięki nim nasz język staje się bogatszy, bardziej zróżnicowany i pełen niuansów.

Wyrazy na literę A często pochodzą z łaciny, greki, angielskiego, francuskiego, a nawet dalszych języków, co świadczy o ich międzynarodowym charakterze i wpływie na polszczyznę. W tym dziale znajdziemy terminy z różnych dziedzin – od nauki, przez technologię, sztukę, aż po filozofię. Każde słowo zostanie dokładnie omówione pod kątem jego etymologii, znaczenia i kontekstu użycia, co pozwoli czytelnikom na głębsze zrozumienie i docenienie tych wyrazów.

Odkrywanie słów na literę A w naszym słowniku to nie tylko edukacyjne doświadczenie, ale również okazja do uświadomienia sobie, jak języki świata przenikają się nawzajem, tworząc żywą mozaikę słów i znaczeń. Zapraszamy do zgłębiania tych fascynujących terminów, które są świadectwem językowej dynamiki i ewolucji polszczyzny.

ANTRESOLA

  (fr. entresol) 1. poziom między parterem a pierwszym piętrem, półpiętro 2. niskie pomieszczenie mieszkalne 3. schowek pod sufitem, pawlacz

  ANTRAKT

   (fr. entracte) przerwa między aktami przedstawienia teatralnego, częściami koncertu

   ANTONIM

    (gr. anti – przeciw, ónyma – imię) wyraz przeciwstawny

    ANTOLOGIA

     (gr. anthologia – zbiór kwiatów) 1. zbiór utworów jednego autora 2. zbiór utworów różnych autorów, ale połączonych tematycznie costumes atlanta

     ANTIDOTUM

      (gr. antidoton – dane przeciw) 1. sposób na coś, środek zaradczy 2. środek likwidujący działanie trucizny

      ANTENAT

       (łac. ante – wcześniej, natus – urodzony) przodek

       ANTAŁ

        (niem. Antal, z węg. antalag) dawna jednostka objętości cieczy – 1/4 beczki; miara objętości wina lub piwa

        ANTAGONIZM

         (od gr. antagonistein – być przeciw) rywalizacja, wzajemne zwalczanie się

         ANSI

          (skrót od: American National Stan-dards Institute) (ang.) infor. rodzaj tablicy zawierającej symbole oraz ZNAKI DIAKRYTYCZNE różnych języków

          ANOREKSJA

           (gr. anóreksis – brak pożądania, apetytu) chorobliwy brak pragnienia, często skutek nerwicy ANSA (tac. uchwyt, podstawa) niechęć, uraza, pretensja

           ANONS

            (fr. annonce – zawiadomienie, ogłoszenie) 1. zawiadomienie umieszczone w prasie 2. nadawany z wyprzedzeniem, pełniący funkcję zapowiedzi fragment filmu, audycji,… Czytaj dalej »ANONS

            ANONIM

             (od gr. anónymos – bezimienny) 1. człowiek ukrywający swoje nazwisko 2. list bez podpisu

             ANOMALIA

              (gr. anómalos – nierówny) odstępstwo od normy, nieprawidłowość

              ANNAŁY

               (łac. annales – roczniki, od annus – rok) roczniki, kroniki

               ANIMUSZ

                (łac. animus – duch) zapał, odwaga, energia, werwa

                ANIMOZJA

                 (łac. animosus – odważny, zawzięty) uraza, niechęć, antypatia

                 ANIMIZM

                  (fr. animisme, od łac. anima – dusza) 1. pogląd przypisujący zwierzętom i rzeczom duszę 2. sposób traktowania zwierząt i rzeczy… Czytaj dalej »ANIMIZM

                  ANIMATOR

                   (łac. dosł. ożywiciel) 1. autor serii rysunków w filmie animowanym 2. aktor poruszający marionetkami i kukiełkami w teatrze lalkowym 3.… Czytaj dalej »ANIMATOR