Przejdź do treści

Wyrazy obce na literę A

Rozpoczynając naszą podróż przez Słownik Wyrazów Obcych, litera A otwiera przed nami świat pełen różnorodności językowej i kulturowej. Ta pierwsza litera alfabetu jest jak brama do uniwersum słów, które mają swoje korzenie w innych językach, ale znalazły stałe miejsce w języku polskim. Dzięki nim nasz język staje się bogatszy, bardziej zróżnicowany i pełen niuansów.

Wyrazy na literę A często pochodzą z łaciny, greki, angielskiego, francuskiego, a nawet dalszych języków, co świadczy o ich międzynarodowym charakterze i wpływie na polszczyznę. W tym dziale znajdziemy terminy z różnych dziedzin – od nauki, przez technologię, sztukę, aż po filozofię. Każde słowo zostanie dokładnie omówione pod kątem jego etymologii, znaczenia i kontekstu użycia, co pozwoli czytelnikom na głębsze zrozumienie i docenienie tych wyrazów.

Odkrywanie słów na literę A w naszym słowniku to nie tylko edukacyjne doświadczenie, ale również okazja do uświadomienia sobie, jak języki świata przenikają się nawzajem, tworząc żywą mozaikę słów i znaczeń. Zapraszamy do zgłębiania tych fascynujących terminów, które są świadectwem językowej dynamiki i ewolucji polszczyzny.

ANATOMIA

  (od gr. anatemnein – przecinać) 1. nauka o budowie organizmu 2. budowa żywego organizmu

  ANATEMA

   (gr. anathema – przekleństwo) klątwa kościelna, ekskomunika

   ANARCHIZM

    (od gr. an – brak czegoś, archia – władza, zasada) ideologia społeczno-polityczna głosząca konieczność likwidacji władzy państwowej oraz wprowadzenia nieograniczonej… Czytaj dalej »ANARCHIZM

    ANARCHIA

     (gr. an – brak czegoś, archia – władza, zasada) chaos, bezrząd powstały w wyniku braku organów władzy lub ich bezsilności… Czytaj dalej »ANARCHIA

     ANALOGIA

      (gr. analogia – zgodność) podobieństwo między dwoma zjawiskami, odpowiedniość

      ANALNY

       (łac. anus – odbyt) odbytniczy, związany z odbytem

       ANALIZA

        (gr. analysis – rozwiązanie) 1. pojęciowe wyodrębnienie cech lub elementów zjawiska oraz ustalenie związków zachodzących między nimi 2. chem. określenie… Czytaj dalej »ANALIZA

        ANALGETYK

         (gr. analgetos – bezbolesny) środek znieczulający i likwidujący ból, np. morfina, eter

         ANALFABETYZM

          (od gr. analphabetos – nieznający liter) brak umiejętności czytania i pisania, występujący u osób dorosłych

          ANAKONDA

           (ang. anaconda) wąż z rodziny dusicieli, niejadowity

           ANAGRAM

            (gr. ana – od, gramma – litera) wyraz utworzony przez przestawienie liter lub sylab innego wyrazu

            ANACHRONIZM

             (gr. ana – od, chrónos – czas) 1. przeżytek, coś przestarzałego 2. błędna chronologia, umieszczenie rzeczy, zjawisk w niewłaściwej epoce

             ANACHORETA

              (od gr. anachorein – wycofywać się) pustelnik, samotnik, skoncentrowany podczas życia ziemskiego na medytacji, kontemplacji oraz cielesnym umartwieniu

              ANABOLICZNY

               (gr. anabole – odkładanie) wzmagający syntezę białek i ich odkładanie w organizmie, ułatwiający ich przyswajanie

               AMULET

                (łac. amuletum) niewielki przedmiot o właściwościach magicznych, chroniący przed niebezpieczeństwem, chorobą

                AMPUTACJA

                 (łac. amputatio – odcięcie) operacyjne usunięcie chorej kończyny, organu lub ich części

                 AMPUŁKA

                  (łac. ampulla – buteleczka na olejki i leki) 1. niewielkie, szczelnie zamknięte szklane naczynie, zawierające jednorazową dawkę leku 2. naczynie… Czytaj dalej »AMPUŁKA

                  AMPLITUDA

                   (łac. amplitudo – wielkość, przestronność) 1. najwyższa wartość zmieniającej się okresowo wielkości 2. meteorol. różnica między maksymalną a minimalną temperaturą

                   AMPER

                    (A.M. Ampere – nazwisko fizyka) jednostka natężenia prądu elektrycznego