A

ARCHEOLOGIA

(gr. archaios – dawny, lógos – słowo, nauka) nauka badająca dawne kultury na podstawie odnalezionych, używanych przez nie przedmiotów

ARCHAIZM

(gr. archaios – dawny) wyraz, konstrukcja składniowa, które wyszły z użycia

ARCHAICZNY

(gr. archaios – dawny) starożytny, przestarzały

ARBITER ELEGANTIARUM

(lac. sędzia elegancji – przydomek Petroniusza) autorytet w sprawach gustu, dobrego smaku

ARBITER

(łac. ) 1. osoba rozstrzygająca jakąś sprawę 2. sędzia sportowy

ARBALET

(fr. arbalète) rodzaj kuszy blue heart dbol

ARANŻACJA

(fr. arranger – organizować) 1. opracowanie utworu muzycznego 2. organizowanie, urządzanie czegoś

ARAK

(ar. sok, pot) aromatyczny napój alkoholowy

AUTOCASCO

[czyt. autokasko] (wł.) ubezpieczenie samochodu od nieszczęśliwych wypadków

ARACHNOFOBIA

(gr. arachne – pająk, phóbos – lęk) chorobliwy lęk przed pająkami