Przejdź do treści

Wyrazy obce na literę A

Rozpoczynając naszą podróż przez Słownik Wyrazów Obcych, litera A otwiera przed nami świat pełen różnorodności językowej i kulturowej. Ta pierwsza litera alfabetu jest jak brama do uniwersum słów, które mają swoje korzenie w innych językach, ale znalazły stałe miejsce w języku polskim. Dzięki nim nasz język staje się bogatszy, bardziej zróżnicowany i pełen niuansów.

Wyrazy na literę A często pochodzą z łaciny, greki, angielskiego, francuskiego, a nawet dalszych języków, co świadczy o ich międzynarodowym charakterze i wpływie na polszczyznę. W tym dziale znajdziemy terminy z różnych dziedzin – od nauki, przez technologię, sztukę, aż po filozofię. Każde słowo zostanie dokładnie omówione pod kątem jego etymologii, znaczenia i kontekstu użycia, co pozwoli czytelnikom na głębsze zrozumienie i docenienie tych wyrazów.

Odkrywanie słów na literę A w naszym słowniku to nie tylko edukacyjne doświadczenie, ale również okazja do uświadomienia sobie, jak języki świata przenikają się nawzajem, tworząc żywą mozaikę słów i znaczeń. Zapraszamy do zgłębiania tych fascynujących terminów, które są świadectwem językowej dynamiki i ewolucji polszczyzny.

AMORTYZACJA

  (łac. admortisatio – umorzenie) 1. osłabianie, łagodzenie wstrząsów 2. zmniejszenie wartości środków trwałych przedsiębiorstw

  AMOK

   (mal. amouk) 1. szał, silne podniecenie 2. atak szału, żądza mordu, występująca szczególnie wśród Malajów

   AMNEZJA

    (fr. amnesie) utrata pamięci

    AMNESTIA

     (gr. amnestia – zapomnienie) powszechny, ustawowy akt łaski, stwierdzający całkowite lub częściowe darowanie orzeczonych już kar za określone kategorie przestępstw

     AMORFICZNY

      (od gr. amorphos – bezkształtny) nie posiadający określonych kształtów, bezpostaciowy „AMORFICZNY” pochodzi z greckiego słowa „amorphos”, które oznacza „bezkształtny”. W… Czytaj dalej »AMORFICZNY

      AMFITEATR

       (gr. amfi – z obu stron, theatron – teatr) 1. część widowni w teatrach, salach koncertowych, wznosząca się stopniowo, koliście… Czytaj dalej »AMFITEATR

       AMFILADA

        (fr. enfilade) układ pomieszczeń położonych na jednej linii, połączonych ze sobą przejściami

        AMFETAMINA

         (ang. amphetamine) narkotyk pobudzający układ nerwowy

         AMBULANS

          (fr. ambulance, z łac. ambulare – spacerować, przechadzać się) pojazd przewożący chorych lub rannych; karetka pogotowia

          AMBROZJA

           (gr. ambrosia) 1. nektar starożytnych bogów, zapewniający im nieśmiertelność 2. biol. symbioza larw owadów i grzybów niższych 3. pot. coś… Czytaj dalej »AMBROZJA

           AMBRA

            (fr. ambrę, ar. anbar – szary kamień) 1. wydzielina z przewodu pokarmowego kaszalota 2. perfumy, w skład których wchodzi ta… Czytaj dalej »AMBRA

            AMBONA

             (łac. ambo, ambonis – pulpit) 1. w kościele – miejsce wygłaszania kazań 2. łow. stanowisko umieszczone na drzewie lub słupie,… Czytaj dalej »AMBONA

             AMBIWALENTNY

              (łac. ambo – obaj, valere – mieć znaczenie) zawierający cechy przeciwstawne, dwuwartościowy

              AMBIT

               (od łac. ambitus – okrążenie) arch. wąskie przejście w świątyni, okrążające od tyłu prezbiterium, oddzielone od niego murem lub arkadami

               AMBILIOPIA

                (od gr. ambyopia – zmętnienie wzroku) med. upośledzenie wzroku, niedowidzenie

                AMBICJA

                 (łac. ambitio, dosł. obchodzenie) 1. dążenie do sukcesów, pragnienie wybicia się 2. poczucie godności osobistej, duma, honor

                 AMBASADA

                  (fr. ambassade – poselstwo) 1. przedstawicielstwo określonego państwa przy obcym rządzie 2. budynek, gdzie urzęduje przedstawiciel dyplomatyczny państwa (ambasador)

                  AMBARKOWAĆ

                   (fr. embarquer – załadować) załadować coś na statek

                   AMBARAS

                    (fr. embarras) trudność, kłopot, przykra sytuacja legalsteriods