A

ARCHIWIZER

(od łac. archivum – archiwum) infor. program używany do zmniejszania ilości miejsca zajmowanego przez informacje, dokonywany poprzez KOMPRESJE danych

ARCHIWIZACJA DANYCH

(łac. archivum – archiwum) infor. kopiowanie danych na pojemny i trwały nośnik, np. płytę CD-R

ARABESKA

(wł. arabesco) 1. krótki utwór muzyczny 2. ornament przedstawiający przeplatanie się łodyg roślin, liści, kwiat

AR

(łac. area – plac) jednostka miary – 100m2

APSYDA

(gr. apsis, apsidos – obręcz, sklepienie) półkoliste pomieszczenie w kościele, położone za prezbiterium

APROWIZACJA

(łac. ad – do, providere – przewidywać) zaopatrywanie ludności w żywność

A PROPOS

[czyt. a propo] (fr.) w odniesieniu do czegoś, kogoś; stosownie do

APROBOWAĆ

(łac. approbare – pochwalać) uznawać coś za dobre, zgadzać się na to

A PRIORI

(łac. dosł. z wcześniejszego) z góry, bez dowodu clomid for men