A

APEL

(fr. appel) 1. wezwanie do czegoś, odezwa 2. zbiórka członków jakiejś organizacji

APATRYDA

(fr. apatride, od gr. patris – ojczyzna) osoba nieposiadająca obywatelstwa żadnego państwa

APATIA

(gr. apatheia, od pathos – uczucie) obojętność emocjonalna, odrętwienie

APARYCJA

(łac. apparitio – ukazanie się) wygląd zewnętrzny, prezencja

APARTHEID

(od fr. apart – oddzielać) oddzielanie, odseparowanie ras istniejące w Republice Południowej Afryki w drugiej połowie XX wieku, będące jednym… Czytaj dalej »APARTHEID

APARTAMENT

(fr. appartement) luksusowe mieszkanie

A PART

[czyt. a par] (fr.) oddzielnie, z wyjątkiem

APANAŻE

(fr. apanages, z łac. apanare – żywić, utrzymywać) 1. kwoty uzyskiwane za wykonanie usługi, pracy 2. ziemie przyznawane przez władców… Czytaj dalej »APANAŻE

AORYST

(gr. aóristos – nieoznaczony) czas przeszły dokonany, lecz nieokreślony, występuje w języku greckim

AORTA

(gr. aorthe – rzecz podniesiona, zawieszona) najważniejsza tętnica układu krwionośnego, wyprowadza krew z lewej komory serca do innych tętnic