A

ANULOWAĆ

(łac. annullare – unicestwić) unieważnić coś, odwołać

ANTYTEZA

(gr. anti – przeciw, thesis – zdanie, ustawienie) 1. twierdzenie przeciwne w stosunku do innego (tezy) 2. lit. zestawienie przeciwstawnych… Czytaj dalej »ANTYTEZA

ANTYSEPTYCZNY

(gr. anti – przeciw, septikós – powodujący gnicie) odkażający, zapobiegający zakażeniu

ANTYPODY

(od gr. anti – przeciw, podós – stopy) obszary Ziemi położone na przeciwnych półkulach

ANTYPERSPIRANT

(od gr. anti – przeciw, perspire — pocić się) środek wstrzymujący nadmierne pocenie się

ANTYPATIA

(gr. anti – przeciw, pathos – uczucie) 1. niechęć, wrogość w stosunku do kogoś 2. osoba, do której czujemy niechęć

ANTYNOMIA

(gr. antinomia – sprzeczność praw) zestawienie dwóch sprzecznych twierdzeń, które badane osobno są prawdziwe

ANTYKWARIAT

(łac. antiquarius – zajmujący się starożytnością) sklep z antykami: meblami, obrazami, oraz ze starymi, używanymi książkami

ANTYKWA

(łac. antiqus – dawny) rodzaj pisma drukarskiego, krój czcionki