A

AWERS

(łac. adversus – odwrócony) 1. główna strona medalu, monety 2. wierzchnia strona tkaniny, haftu

AWATAR

(sanskr. avatara – zstąpienie) zstąpienie na ziemię bóstwa lub jego wcielenia, występujące w hinduizmie

AWANTAŻ

(fr: avantage) 1. korzyść, zysk 2. przewaga w grze sportowej, uzyskana przez jednego z zawodników po wcześniejszym remisie

AWANSCENA

(fr. avant-scene) widoczna przed kurtyną część sceny teatralnej

AWANGARDA

(fr. avant-garde – straż przednia) 1. oddział wojska prowadzący grupę; straż przednia 2. artyści, których dzieła charakteryzują się nowatorstwem 3.… Czytaj dalej »AWANGARDA

AWAL

(wł. avallo – przekazanie) poręczenie na wekslu, czeku

AVI

(skrót od: Audio Video Interleaved) (ang.) infor. format pliku multimedialnego, w którym można jednocześnie zapisać obraz i dźwięk

AUTORYZACJA

(łac. auctorisatio – potwierdzenie) zgoda autora na publikację, przekład utworu Buy Anadroxyl Online

AUTORYTET

(łac. auctoritas – powaga, rozkaz) 1. wpływ na innych, znaczenie, szacunek 2. osoba ciesząca się szacunkiem, poważaniem 3. znawca czegoś

AUTORYTATYWNY

(łac. auctoritas – powaga, rozkaz) 1. cieszący się autorytetem, wiarygodny 2. stanowczy, niepodlegający dyskusji