A

ANTRESOLA

(fr. entresol) 1. poziom między parterem a pierwszym piętrem, półpiętro 2. niskie pomieszczenie mieszkalne 3. schowek pod sufitem, pawlacz

ANTRAKT

(fr. entracte) przerwa między aktami przedstawienia teatralnego, częściami koncertu

ANTONIM

(gr. anti – przeciw, ónyma – imię) wyraz przeciwstawny

ANTOLOGIA

(gr. anthologia – zbiór kwiatów) 1. zbiór utworów jednego autora 2. zbiór utworów różnych autorów, ale połączonych tematycznie costumes atlanta

ANTIDOTUM

(gr. antidoton – dane przeciw) 1. sposób na coś, środek zaradczy 2. środek likwidujący działanie trucizny

ANTENAT

(łac. ante – wcześniej, natus – urodzony) przodek

ANTAŁ

(niem. Antal, z węg. antalag) dawna jednostka objętości cieczy – 1/4 beczki; miara objętości wina lub piwa

ANTAGONIZM

(od gr. antagonistein – być przeciw) rywalizacja, wzajemne zwalczanie się

ANSI

(skrót od: American National Stan-dards Institute) (ang.) infor. rodzaj tablicy zawierającej symbole oraz ZNAKI DIAKRYTYCZNE różnych języków