Przejdź do treści

Wyrazy obce na literę A

Rozpoczynając naszą podróż przez Słownik Wyrazów Obcych, litera A otwiera przed nami świat pełen różnorodności językowej i kulturowej. Ta pierwsza litera alfabetu jest jak brama do uniwersum słów, które mają swoje korzenie w innych językach, ale znalazły stałe miejsce w języku polskim. Dzięki nim nasz język staje się bogatszy, bardziej zróżnicowany i pełen niuansów.

Wyrazy na literę A często pochodzą z łaciny, greki, angielskiego, francuskiego, a nawet dalszych języków, co świadczy o ich międzynarodowym charakterze i wpływie na polszczyznę. W tym dziale znajdziemy terminy z różnych dziedzin – od nauki, przez technologię, sztukę, aż po filozofię. Każde słowo zostanie dokładnie omówione pod kątem jego etymologii, znaczenia i kontekstu użycia, co pozwoli czytelnikom na głębsze zrozumienie i docenienie tych wyrazów.

Odkrywanie słów na literę A w naszym słowniku to nie tylko edukacyjne doświadczenie, ale również okazja do uświadomienia sobie, jak języki świata przenikają się nawzajem, tworząc żywą mozaikę słów i znaczeń. Zapraszamy do zgłębiania tych fascynujących terminów, które są świadectwem językowej dynamiki i ewolucji polszczyzny.

AGENDA

  (łac. dosł. rzecz do wykonania) oddział urzędu, instytucji; filia

  AGAWA

   (gr. agauós – godny podziwu) roślina o grubych, kolczastych liściach, występująca w Ameryce Środkowej

   AGAT

    (fr. agate) kamień półszlachetny, biało-zielony, odmiana chalcedonu

    AGAPA

     (gr. agape – bezinteresowna miłość bliźniego) 1. miłość niebiańska (u neoplatoników) 2. obrzędowa uczta pierwszych chrześcijan

     AGAMIA

      (od gr. agamia – celibat) bezżeństwo, brak stałych, określonych prawem lub zwyczajem związków seksualnych

      AGA

       (tur. dosl. starszy brat) 1. tytuł grzecznościowy w niektórych krajach muzułmańskich – „pan” 2. hist. stopień wojskowy w sułtańskiej Turcji… Czytaj dalej »AGA

       AFTA

        (fr. aphte – wyprysk) małe, bolące wypryski, powstające na błonie śluzowej jamy ustnej

        AFRYT

         (ar. ifryt—demon) upiór występujący w wierzeniach muzułmańskich

         AFRYKATA

          (łac. affricare – przycierać) spółgłoska zwartoszczelinowa

          AFRONT

           (fr. affront) zniewaga, obraźliwe zachowanie się wobec kogoś

           AFRODYZJAK

            (gr. aphrodisiakós – miłosny, płciowy) środek pobudzający popęd płciowy

            AFRO

             (ang.) rodzaj fryzury charakteryzującej się mocno nastroszonymi włosami

             AFORYZM

              (fr. aphorisme) krótka, błyskotliwa myśl o charakterze filozoficznym, moralnym; sentencja

              AFISZ

               (fr. affiche) informacja w formie plakatu, wieszana na słupach, murach

               AFIRMACJA

                (łac. affirmatio – potwierdzenie) aprobata, zgoda na coś

                AFINACJA

                 (fr. affiner — oczyszczać) proces chemiczny polegający na oczyszczaniu substancji z różnych domieszek

                 AFILIACJA

                  (łac. affiliatio – przyłączanie się) 1. przyjęcie do jakiejś grupy 2. psychol. potrzeba akceptacji społecznej

                  AFIKS

                   (łac. affixus – przyczepiony) cząstka słowotwórcza dodana do wyrazu, np. PREFIKS, SUFIKS

                   AFEKTACJA

                    (łac. affectatio – przesadna maniera w wymowie) nienaturalność, przesada w wyrażaniu stanów emocjonalnych, objawia się w zachowaniu i mówieniu

                    AFEKT

                     (łac. affectus – uczucie, emocja) 1. silne, krótkotrwałe wzburzenie 2. przest. uczucie