A

ANEKSJONIZM

(fr. annexionisme, z łac. annexio – przyłączenie) nurt polityczny postulujący powiększanie własnego państwa przez przyłączanie siłą obszarów i innych państw

ANEKSJA

(łac. annexio – przyłączenie) wcielenie siłą do jakiegoś państwa obszaru (lub jego części) innego państwa steroide deutschland

ANEKS

(łac. annexus – przyłączony) 1. dodatek będący uzupełnieniem tekstu książki lub pisma – np. podania 2. uzupełniający pewną całość element… Czytaj dalej »ANEKS

ANDROPAUZA

(gr. andrós – mężczyzna, pausis – ustanie) okres w życiu mężczyzny charakteryzujący się obniżaniem poziomu testosteronu w organizmie oraz wygasaniem… Czytaj dalej »ANDROPAUZA

ANDROLOGIA

(gr. andrós – mężczyzna, logos – nauka) dział medycyny zajmujący się chorobami męskich narządów płciowych

ANDROGYNICZNY

(od gr. andrógynos – męsko-żeńki) posiadający równocześnie cechy męskie i żeńskie

ANDANTE

(wł. umiarkowanie) 1. umiarkowane, spokojne tempo w muzyce 2. utwór muzyczny lub jego fragment wykonywany w tym tempie

ANCHOIS

[czyt. anszua] (fr. anchois) solone i konserwowane w oliwie małe rybki morskie

ANCESTRALNY

(fr. ancestral) dotyczący przodków, właściwy przodkom

ANANKE

(gr. ananke – konieczność) los, przeznaczenie, konieczność