Przejdź do treści

Wyrazy obce na literę A

Rozpoczynając naszą podróż przez Słownik Wyrazów Obcych, litera A otwiera przed nami świat pełen różnorodności językowej i kulturowej. Ta pierwsza litera alfabetu jest jak brama do uniwersum słów, które mają swoje korzenie w innych językach, ale znalazły stałe miejsce w języku polskim. Dzięki nim nasz język staje się bogatszy, bardziej zróżnicowany i pełen niuansów.

Wyrazy na literę A często pochodzą z łaciny, greki, angielskiego, francuskiego, a nawet dalszych języków, co świadczy o ich międzynarodowym charakterze i wpływie na polszczyznę. W tym dziale znajdziemy terminy z różnych dziedzin – od nauki, przez technologię, sztukę, aż po filozofię. Każde słowo zostanie dokładnie omówione pod kątem jego etymologii, znaczenia i kontekstu użycia, co pozwoli czytelnikom na głębsze zrozumienie i docenienie tych wyrazów.

Odkrywanie słów na literę A w naszym słowniku to nie tylko edukacyjne doświadczenie, ale również okazja do uświadomienia sobie, jak języki świata przenikają się nawzajem, tworząc żywą mozaikę słów i znaczeń. Zapraszamy do zgłębiania tych fascynujących terminów, które są świadectwem językowej dynamiki i ewolucji polszczyzny.

ADDENDA

  (od łac. addere – dodawać) załączniki, dodatki

  ADAT

   (mal.) wywodzące się z wielowiekowej tradycji prawo obowiązujące na jakimś obszarze zamieszkanym przez muzułmanów, często oparte na zwyczaju lub umowie… Czytaj dalej »ADAT

   ADAPTACJA

    (łac. adaptatio – dostosowanie) 1. przystosowanie czegoś do użytku 2. przystosowanie się do nowych warunków 3. spektakl teatralny, film stworzony… Czytaj dalej »ADAPTACJA

    ADAMASZEK

     (od Damaszek – miasto w Syrii) jednobarwna, dwustronna tkanina, z jednej strony błyszcząca, z drugiej matowa

     ADAGIO

      [czyt. adadżio] (wł.) 1. bardzo wolne tempo muzyczne 2. utwór muzyczny lub jego fragment wykonywany w tym tempie

      AD ACTA

       [czyt. ad akta] (łac. ) złożyć do akt, odłożyć, uznać za załatwione

       A.D.

        skrót od. ANNO DOMINI

        ACTIVUM

         [czyt. aktiwum] (łac. activus – czynny) strona czynna w koniugacji czasownika

         ACTION DIRECTE

          [czyt. akszyn direkt] (fr.) ekon. gwałtowna, bezpośrednia interwencja „Action Directe” (czyt. „akszyn direkt”) to fraza pochodząca z języka francuskiego, która… Czytaj dalej »ACTION DIRECTE

          A CONTO

           [czyt. a konto] (wł. dosł. na rachunek) zaliczka na rachunek czegoś

           ACID JAZZ

            [czyt. ejsid dżez] (ang. dosł. kwaśny jazz) muzyka taneczna, łącząca jazz, funky, soul

            ACHIROPITA

             (gr. acheiropoietos – nie /robiony rękami) obrazy przedstawiające Chrystusa, mające cudowną moc, uważane za stworzone w nadnaturalny sposób

             ACETON

              (łac. acetum) łatwopalna ciecz będąca rozpuszczalnikiem wielu substancji organicznych

              A CAPPELLA

               [czyt. akapella] (wł. dosł. na sposób kościelny) utwór wokalny wykonywany bez akompaniamentu, bez towarzyszenia instrumentów muzycznych

               ABULIA

                (gr. aboulia – niestanowczość) med. chorobliwy brak woli, zdolności podejmowania decyzji lub realizowania postanowień

                ABSYNT

                 (fr. absinthe) nalewka spirytusowa na piołunie lub innych ziołach, popularna we Francji na przełomie X1X/XX w.

                 ABSURD

                  (łac. absurdus – niezgodnie brzmiący, niedorzeczny) niedorzeczność

                  ABSTYNENCJA

                   (łac. abstinentia – powściągliwość) wstrzemięźliwość, powstrzymywanie się od czegoś

                   ABSTRAKCJONIZM

                    (niem. Abstrakt-zionismus) kierunek we współczesnym malarstwie rezygnujący z wiernego odtwarzania form i przedmiotów istniejących w naturze, sztuka bezprzedmiotowa