Przejdź do treści

Wyrazy obce na literę A

Rozpoczynając naszą podróż przez Słownik Wyrazów Obcych, litera A otwiera przed nami świat pełen różnorodności językowej i kulturowej. Ta pierwsza litera alfabetu jest jak brama do uniwersum słów, które mają swoje korzenie w innych językach, ale znalazły stałe miejsce w języku polskim. Dzięki nim nasz język staje się bogatszy, bardziej zróżnicowany i pełen niuansów.

Wyrazy na literę A często pochodzą z łaciny, greki, angielskiego, francuskiego, a nawet dalszych języków, co świadczy o ich międzynarodowym charakterze i wpływie na polszczyznę. W tym dziale znajdziemy terminy z różnych dziedzin – od nauki, przez technologię, sztukę, aż po filozofię. Każde słowo zostanie dokładnie omówione pod kątem jego etymologii, znaczenia i kontekstu użycia, co pozwoli czytelnikom na głębsze zrozumienie i docenienie tych wyrazów.

Odkrywanie słów na literę A w naszym słowniku to nie tylko edukacyjne doświadczenie, ale również okazja do uświadomienia sobie, jak języki świata przenikają się nawzajem, tworząc żywą mozaikę słów i znaczeń. Zapraszamy do zgłębiania tych fascynujących terminów, które są świadectwem językowej dynamiki i ewolucji polszczyzny.

ABSTRAKCJONISTA

  (niem. Abstraktzio-nist) 1. człowiek skłonny do operowania abstrakcjami 2. przedstawiciel abstrakcjonizm

  ABSTRAKCJA

   (łac. abstractio – odciągnięcie, oderwanie) pojęcie oderwane od rzeczywistości

   ABSTRAHOWAĆ

    (łac. abstrahere – odciągać, odrywać) 1. pomijać coś 2. uogólniać 3. rozumować, operując symbolami

    ABSORPCJA

     (łac. absorptio) 1. chem. wchłanianie 2. fiz. pochłanianie energii fal elektromagnetycznych, promieniowania przez materię

     ABSORBOWAĆ

      (łac. absorbere – pochłaniać) 1. zajmować się czymś, interesować się czymś 2. chem.,fiz. wchłaniać, np. ciecze, gaz

      ABSOLWENT

       (łac. absolvens, absolventis – uwalniający, kończący) osoba, która ukończyła szkołę, uczelnię

       ABSOLUTYZM

        (łac. absolutus – uwolniony, doskonały) ustrój państwowy, w którym do monarchy należy nieograniczona władza

        ABSOLUTORIUM

         (łac. od absolutus – uwolniony) 1. akt parlamentu potwierdzający prawidłowe wykonanie określonej działalności finansowej, np. budżetu 2. ukończenie studiów bez… Czytaj dalej »ABSOLUTORIUM

         ABSOLUT

          (łac. absolutus – uwolniony, doskonały) byt doskonały, niezależny, nieograniczony, wieczny

          ABSOLUCJA

           (łac. absolutio – uwolnienie) 1. rozgrzeszenie, odpuszczenie grzechów 2. uwolnienie od oskarżeni

           ABSENCJA

            (łac. absentia – nieobecność) nieobecność, przede wszystkim w szkole, w miejscu pracy

            ABS

             (ang. skrót od: Anti Blocking System) system zapobiegający blokadzie kół podczas hamowania

             ABRYS

              (niem. Abriss) rysunek, szkic

              ABREWIACJA

               (łac. abbreviatio – skrócenie) skrót wyrazu

               AB OVO

                (łac. dosł. od jajka) od początku

                ABORYGEN

                 (łac. aborigines – Abory-ginowie, od ab origine – od początku) pierwotna ludność danego kraju

                 ABORDAŻ

                  (fr. abordage) sposób walki między dwoma statkami polegający na zetknięciu się okrętów burtami i walce wręcz załóg na pokładach

                  ABORCJA

                   (łac. abortio – poronienie) usunięcie ciąży

                   ABONENT

                    (niem. Abonnent) osoba korzystająca z abonamentu

                    ABONAMENT

                     (fr. abonnement) opłata z góry za stałą usługę, np. korzystanie z telefonu, dostawę czasopism