Przejdź do treści

Wyrazy obce na literę A

Rozpoczynając naszą podróż przez Słownik Wyrazów Obcych, litera A otwiera przed nami świat pełen różnorodności językowej i kulturowej. Ta pierwsza litera alfabetu jest jak brama do uniwersum słów, które mają swoje korzenie w innych językach, ale znalazły stałe miejsce w języku polskim. Dzięki nim nasz język staje się bogatszy, bardziej zróżnicowany i pełen niuansów.

Wyrazy na literę A często pochodzą z łaciny, greki, angielskiego, francuskiego, a nawet dalszych języków, co świadczy o ich międzynarodowym charakterze i wpływie na polszczyznę. W tym dziale znajdziemy terminy z różnych dziedzin – od nauki, przez technologię, sztukę, aż po filozofię. Każde słowo zostanie dokładnie omówione pod kątem jego etymologii, znaczenia i kontekstu użycia, co pozwoli czytelnikom na głębsze zrozumienie i docenienie tych wyrazów.

Odkrywanie słów na literę A w naszym słowniku to nie tylko edukacyjne doświadczenie, ale również okazja do uświadomienia sobie, jak języki świata przenikają się nawzajem, tworząc żywą mozaikę słów i znaczeń. Zapraszamy do zgłębiania tych fascynujących terminów, które są świadectwem językowej dynamiki i ewolucji polszczyzny.

ABOMINACJA

  (łac. abominatio – wstręt) obrzydzenie, wstręt

  ABOLICJONIZM

   (łac. abolitio – unieważnienie, zniesienie) ruch społeczny powstały w XIX wieku w USA, dążący do zniesienia niewolnictwa

   ABOLICJA

    (łac. abolitio – unieważnienie, zniesienie) ustawodawczy, powszechny akt łaski nakazujący umorzenie lub zakazujący wszczęcia postępowania karnego, odnosi się do określonych… Czytaj dalej »ABOLICJA

    ABNEGAT

     (łac. abnegatio – odmowa, zaprzeczanie) człowiek, który nie dba o siebie, swój wygląd

     ABNEGACJA

      (łac. abnegatio – odmowa, zaprzeczanie) 1. wyrzeczenie się czegoś 2. odrzucenie norm dotyczących wyglądu, zaniedbanie się

      ABLUCJA

       (łac. ablutio – obmycie) rytualne obmycie części ciała lub przedmiotów kultu

       ABITURIENT

        (łac. abiturus – mający odejść; niem. Abiturient, od das Abitur – matura) maturzysta, uczeń kończący szkołę średnią

        ABISAL

         (fr. abyssal) najgłębsza strefa oceanu, do której nie dociera światło słoneczne

         AB HINC

          (łac.) od tego miejsca, od zaraz

          ABERRACJA

           (łac. aberratio – zbłądzenie) 1. odchylenie od stanu normalności, zboczenie 2. astr. pozorne odchylenie ciał niebieskich od ich stałego położenia,… Czytaj dalej »ABERRACJA

           ABDYKACJA

            (łac. abdicatio – składam urząd) zrzeczenie się władzy, tronu

            ABDERYTA

             (od gr. Abdera – nazwa miejscowości) ktoś tępy, ograniczony, głupi

             ABBE

              (fr.) ksiądz, opat

              ABAŻUR

               (fr. abat-jour) osłona zakładana na żarówkę

               ABANDON

                (fr.) zrzeczenie się statku lub jego ładunku, który stracił wartość w wyniku wypadku, na rzecz instytucji ubezpieczającej, z prawem do… Czytaj dalej »ABANDON

                ABAKUS

                 (łac. abacus) 1. płyta będąca najwyższą częścią kolumny 2. w starożytności – deska do liczenia, pierwowzór liczydła