A

AUTORYTARNY

(łac. auctoritas – powaga, rozkaz) wymagający bezwzględnego posłuszeństwa

AUTOPSJA

(gr. autós – sam, ópsis – wygląd) 1. oglądanie czegoś własnymi oczami 2. sekcja zwłok

AUTONOMIA

(gr. autós – sam, nómos – prawo) 1. prawo do samodzielnych decyzji 2. niezależność, samodzielność

AUTOMATYZM

(od gr. automatismós – działanie samoczynne) 1. bezwiedne wykonanie czegoś 2. med. zdolność niektórych narządów do samoczynnego funkcjonowania, bez bodźców… Czytaj dalej »AUTOMATYZM

AUTOKRACJA

(gr. autós – sam, kratos – siła, władza) rządy polegające na nieograniczonej władzy jednostki lub wybranej grupy

AUTOGRAF

(gr. autógraphos – napisany własną ręką) 1. własnoręczny podpis 2. rękopis autora 3. geod. przyrząd do wykreślania map na podstawie… Czytaj dalej »AUTOGRAF

AUTOCHTON

(gr. autóchthon – krajowiec) rdzenny mieszkaniec kraju

AUSTERIA

(wł. osteria-jadłodajnia) daw. karczma, oberża, szynk

AURA

(łac. powiew) 1. pogoda 2. nastrój, atmosfera 3. magiczna energia emanująca z ludzi

AU PAIR

[czyt. o per] (fr.) młoda osoba mieszkająca u rodziny w obcym kraju, jednocześnie opiekująca się dziećmi i ucząca się języka