Przejdź do treści

Wyrazy obce na literę A

Rozpoczynając naszą podróż przez Słownik Wyrazów Obcych, litera A otwiera przed nami świat pełen różnorodności językowej i kulturowej. Ta pierwsza litera alfabetu jest jak brama do uniwersum słów, które mają swoje korzenie w innych językach, ale znalazły stałe miejsce w języku polskim. Dzięki nim nasz język staje się bogatszy, bardziej zróżnicowany i pełen niuansów.

Wyrazy na literę A często pochodzą z łaciny, greki, angielskiego, francuskiego, a nawet dalszych języków, co świadczy o ich międzynarodowym charakterze i wpływie na polszczyznę. W tym dziale znajdziemy terminy z różnych dziedzin – od nauki, przez technologię, sztukę, aż po filozofię. Każde słowo zostanie dokładnie omówione pod kątem jego etymologii, znaczenia i kontekstu użycia, co pozwoli czytelnikom na głębsze zrozumienie i docenienie tych wyrazów.

Odkrywanie słów na literę A w naszym słowniku to nie tylko edukacyjne doświadczenie, ale również okazja do uświadomienia sobie, jak języki świata przenikają się nawzajem, tworząc żywą mozaikę słów i znaczeń. Zapraszamy do zgłębiania tych fascynujących terminów, które są świadectwem językowej dynamiki i ewolucji polszczyzny.

ATV

  Wyraz obcy „ATV„, będący skrótem od angielskiego wyrażenia „All-Terrain Vehicle”, odnosi się do pojazdu terenowego zaprojektowanego do jazdy na różnorodnych,… Czytaj dalej »ATV

  ATUT

   Wyraz obcy „atut„, pochodzący z francuskiego wyrażenia „â tout”, co dosłownie oznacza „na wszystko”, jest używany w języku polskim do… Czytaj dalej »ATUT

   ATU

    Wyraz obcy „atu„, również pochodzący z francuskiego wyrażenia „â tout”, co oznacza „na wszystko”, jest terminem używanym w grach karcianych.… Czytaj dalej »ATU

    ATTYKA

     Wyraz obcy „attyka„, pochodzący od greckiego słowa „Attikós”, co oznacza „attycki”, odnosi się w architekturze do elementu konstrukcyjnego i dekoracyjnego,… Czytaj dalej »ATTYKA

     ATTYCYZM

      Wyraz obcy „attycyzm” pochodzi od nazwy krainy greckiej Attyka i odnosi się do stylu w retoryce antycznej, charakterystycznego dla Aten,… Czytaj dalej »ATTYCYZM

      ATTACHÉ

       Wyraz obcy „attaché„, wymawiany jako [atasze] i pochodzący z języka francuskiego, odnosi się do dyplomaty lub specjalisty pracującego w ambasadzie… Czytaj dalej »ATTACHÉ

       ATRYBUT

        Wyraz obcy „atrybut„, pochodzący z łacińskiego słowa „attributus”, które oznacza „przydzielony”, jest używany w języku polskim w dwóch głównych kontekstach:… Czytaj dalej »ATRYBUT

        ATROPINA

         Wyraz obcy „atropina„, pochodzący z francuskiego „atropine”, odnosi się do trującego związku chemicznego, który jest stosowany w medycynie, głównie w… Czytaj dalej »ATROPINA

         ATROFIA

          Wyraz obcy „atrofia„, pochodzący z greckiego słowa „atrophia”, co oznacza „niedożywienie”, odnosi się w medycynie do procesu zanikania tkanek lub… Czytaj dalej »ATROFIA

          ATRIUM

           Wyraz obcy „atrium„, pochodzący z łaciny, ma w języku polskim kilka znaczeń, które odnoszą się zarówno do architektury, jak i… Czytaj dalej »ATRIUM

           ATRAPA

            Wyraz obcy „atrapa„, pochodzący z języka francuskiego „attrape”, nie ma jednoznacznego odpowiednika w języku polskim, ale może być używany w… Czytaj dalej »ATRAPA

            ATRAKCJA

             ATRAKCJA pochodzi z łacińskiego słowa „attractio”, co oznacza „przyciąganie”. W języku polskim termin ten jest używany do opisania czegoś, co… Czytaj dalej »ATRAKCJA

             ATOMIZER

              Wyraz obcy „atomizer„, pochodzący z języka angielskiego, odnosi się do przyrządu służącego do rozpylania cieczy. Atomizer jest urządzeniem, które przekształca… Czytaj dalej »ATOMIZER

              ATOMIZACJA

               (gr. atomos – niepodzielny) 1. rozdrabnianie, rozdzielanie czegoś na drobne części 2. szczegółowa analiz

               ATOM

                (gr. atomos – niepodzielny) najmniejsza część pierwiastka chemicznego

                ATOL

                 (ang. atoli) wyspa koralowa w kształcie pierścienia, otaczająca lagunę

                 ATMOSFERA

                  (gr. Atmós – duch, para, sfaira – kula) 1. powłoka gazowa otaczająca Ziemię lub inne ciało niebieskie 2. jednostka ciśnienia… Czytaj dalej »ATMOSFERA

                  ATEST

                   (łac. attestatio – poświadczenie) świadectwo jakości przyznane przez odpowiednią komisję, instytucję стероиды цена

                   ATENCJA

                    (łac. attentio – napięcie, uwaga) poważanie, szacunek, respekt

                    ATELIER

                     [czyt. atelie] (fr.) 1. pracownia artysty 2. pomieszczenia przeznaczone do kręcenia filmów