A

ALWAR

(od Alvarus – nazwisko jezuity, autora podręcznika gramatyki) pot. określenie podręcznika do nauki gramatyki łacińskiej, obowiązującego dawniej w szkołach powszechnych

ALUZJA

(fr. allusion) napomknienie mające wywołać jakieś skojarzenie; mówienie nie wprost

ALUMN

(łac. alumnus – wychowanek) student wyższego seminarium duchownego, kleryk

ALTRUIZM

(fr. altruisme, z łac. alter – drugi) bezinteresowne poświęcanie się dla innych, przeciwieństwo EGOIZMU

ALTERNATYWA

(fr. alternative) 1. wybór między dwiema możliwościami 2. drugi wariant, drugie wyjście z sytuacji

ALTERNATOR

(ang., z łac. alternus – naprzemienny) prądnica wytwarzająca prąd zmienny, stosowana do ładowania akumulatora i zasilania instalacji elektrycznej w samochodzie

ALTER EGO

(łac. dosł. drugi ja) bliski przyjaciel, zaufany zastępca

ALT

(łac. altus – wysoki) 1. niski głos kobiecy lub chłopięcy 2. głos o skali między sopranem a tenorem 3. osoba… Czytaj dalej »ALT

ALRAUNA

(niem. Alraune, st. germ. alrune – wiedźma) korzeń mandragory przypominający kształtem człowieka; przypisywano mu magiczne właściwości

ALPINIZM

(łac. od Alpes – Alpy) sport polegający na zdobywaniu szczytów górskich, wymagający opanowania techniki wspinania oraz stosowania sprzętu specjalistycznego