A

AKTYWA

(łac. od activus – czynny) zbiór środków gospodarczych, którymi aktualnie dysponuje przedsiębiorstwo

AKTYW

(łac. activus – czynny) czynni, aktywni członkowie grupy, organizacji, partii

AKTUALIZACJA

(od łac. actualis – aktualny) INSTALACJA nowszej wersji programu, do której niezbędne jest posiadanie wersji wcześniejszej

AKT

(łac. actus – działanie, actum – rzecz dokonana) 1. czyn, działanie 2. dokument urzędowy, prawny 3. część utworu dramatycznego lub… Czytaj dalej »AKT

AKSJOMAT

(gr. aksioma – znaczenie, szacunek) twierdzenie uznane za prawdziwe, oczywiste, bez konieczności udowadniania go

AKSJOLOGIA

(gr. aksios – słuszny, wart, logos — słowo, nauka) nauka o wartościach

AKRYBIA

(gr. akrfbeia – dokładność, ścisłość) dokładność, staranność

AKRONIM

(gr. akros – zewnętrzny, środkowy, ónyma – imię, nazwa) skrót utworzony od pierwszych liter lub sylab nazwy wielowyrazowej, np. ONZ,… Czytaj dalej »AKRONIM

AKREDYTYWA

(fr. accreditif, z łac. accredere – uwierzyć) 1. forma bezgotówkowych rozliczeń dokonanych przez pośrednictwo banku 2. pełnomocnictwo udzielone dyplomacie

AKREDYTACJA

(fr. accreditation, od łac. ad – do, creditum – rzecz uznana, powierzona) posiadanie uprawnień do pełnienia swych funkcji