A

AKORD

(fr. accord, wł. accordo) 1. muz. współbrzmienie dźwięków o różnej wysokości 2. system pracy, w którym wysokość wynagrodzenia zależy od… Czytaj dalej »AKORD

AKOMPANIAMENT

(wł. accompagnamento – wtór, orszak) tło instrumentalne stanowiące uzupełnienie głównej linii melodycznej

AKOMODACJA

(łac. accomodatio) 1. przystosowanie się organizmu do nowego otoczenia 2. automatyczne przystosowanie się soczewki oka do wyraźnego widzenia przedmiotów znajdujących… Czytaj dalej »AKOMODACJA

AKLIMATYZACJA

(od gr. klima, klimatos – strefa) przystosowanie się do nowych, zmienionych warunków, najczęściej klimatycznych

AKLAMACJA

(od łac. acclamatio – okrzyk) jednomyślne przyjęcie lub odrzucenie jakiejś propozycji, wyrażone przy pomocy oklasków

AKINEZJA

(gr. akinesia – brak ruchu) 1. med. brak zdolności poruszania się lub jej upośledzenie 2. zool. nieruchomienie zwierząt w celach… Czytaj dalej »AKINEZJA

AKCYZA

(łac. accisia – podatek) pośredni podatek nakładany na niektóre artykuły lub usługi, wliczony w ich cenę

AKCYDENSOWY

(łac. accidens – przypadkowe, nieistotne zdarzenie) okolicznościowy, np. druk akcydensowy – formularz, ulotka, dyplom

AKCESORIA

(łac. accessorius – dodatkowy) przyrządy, rzeczy pomocnicze, dodatkowe

AKCES

(łac. accessus ) przystąpienie do czegoś, np. do organizacji