A

AKCEPTACJA

(łac. acceptatio – przyjęcie) wyrażenie zgody na coś, aprobata

AKCELERATOR 3D

(od łac. accelerare – przyspieszać) infor. możliwość przestrzennego przedstawienia obiektów w grafice komputerowej

AKCELERACJA

(łac. acceleratio – przyspieszenie) 1. przyspieszenie, skrócenie okresu trwania procesu, zjawiska 2. przyspieszony w kolejnych pokoleniach rozwój dzieci i młodzież

AKAPIT

(łac. a capite – od głowy) 1. pierwszy wiersz nowego ustępu, najczęściej wcięty 2. fragment tekstu tworzący całość

AKADEMICKI

(łac. academicus – charakterystyczny dla akademii) 1. dotyczący wyższej uczelni, np. kwadrans akademicki – dopuszczalne spóźnienie (15 min), rok akademicki… Czytaj dalej »AKADEMICKI

AKADEMIA

(gr. akademos) 1. instytucja kierująca rozwojem nauk, sztuk, skupiająca wybitnych uczonych i artystów 2. wyższa uczelnia specjalizująca się w określonej… Czytaj dalej »AKADEMIA

AJTIOLOGIA

(gr. aitia – przyczyna, logos – słowo, nauka) wyjaśnianie zjawisk przy pomocy mitów

A JOUR

[czyt. a żur] fr. na bieżąco, bez zaległości

AJERKONIAK

(niem. Eierkognak, od Eier – jajka, Kognak – koniak) likier wyrabiany ze spirytusu, żółtek, cukru i wanilii

AJENCJA

(łac. Agentia, od agens, agentis – siła działająca, sprawcza) prowadzenie przez osobę prywatną placówki handlowej lub usługowej, wydzierżawionej od jakiejś… Czytaj dalej »AJENCJA