A

AIR MAIL

[czyt. er mejl] (ang.) poczta lotnicza

AIKIDO

(jap. dosł. droga harmonii ducha) japońska sztuka walki, system samoobrony polegający na obezwładnieniu przeciwnika przy pomocy chwytów i ciosów

AIDS

[czyt. ejts] (ang. skrót od: Acauired lmmune Deficiency Syndrome – nabyty zespół utraty odporności) groźna choroba zakaźna, wywoływana przez wirus… Czytaj dalej »AIDS

AIDE-MEMOIRE

[czyt. ed memuar] (fr.) pisemne potwierdzenie złożonego ustnie oświadczenia przedstawiciela państwa

AGRONOMIA

(gr. agrós – pole, nómos – prawo) 1. nauka o uprawie roślin 2. nauka o gospodarstwie rolnym

AGRESJA

(fr. agression) 1. zbrojny napad jednego państwa na drugie 2. wrogie, napastliwe zachowanie się, wyładowywanie złości na osobach lub rzeczach

AGREGAT

(łac. aggregatus – przyłączony) zespół połączonych maszyn, wykonujących określoną pracę

ACRAWACJA

(łac. aggravare – obciążyć) wyolbrzymianie choroby spowodowane zaburzeniem nerwicowym lub chęcią uzyskania jakiś korzyści

AGRAFIA

(łac. agraphia) zaburzenie zdolności pisania, spowodowane uszkodzeniem mózgu

AGP

(skrót od: Accelerated Graphics Port) (ang.) infor. rodzaj gniazda rozszerzeń umożliwiającego szybkie przesyłanie danych pomiędzy kartą graficzną i PROCESOREM