A

AGENDA

(łac. dosł. rzecz do wykonania) oddział urzędu, instytucji; filia

AGAWA

(gr. agauós – godny podziwu) roślina o grubych, kolczastych liściach, występująca w Ameryce Środkowej

AGAT

(fr. agate) kamień półszlachetny, biało-zielony, odmiana chalcedonu

AGAPA

(gr. agape – bezinteresowna miłość bliźniego) 1. miłość niebiańska (u neoplatoników) 2. obrzędowa uczta pierwszych chrześcijan

AGAMIA

(od gr. agamia – celibat) bezżeństwo, brak stałych, określonych prawem lub zwyczajem związków seksualnych

AGA

(tur. dosl. starszy brat) 1. tytuł grzecznościowy w niektórych krajach muzułmańskich – „pan” 2. hist. stopień wojskowy w sułtańskiej Turcji… Czytaj dalej »AGA

AFTA

(fr. aphte – wyprysk) małe, bolące wypryski, powstające na błonie śluzowej jamy ustnej

AFRYT

(ar. ifryt—demon) upiór występujący w wierzeniach muzułmańskich

AFRYKATA

(łac. affricare – przycierać) spółgłoska zwartoszczelinowa

AFRONT

(fr. affront) zniewaga, obraźliwe zachowanie się wobec kogoś