A

AFRODYZJAK

(gr. aphrodisiakós – miłosny, płciowy) środek pobudzający popęd płciowy

AFRO

(ang.) rodzaj fryzury charakteryzującej się mocno nastroszonymi włosami

AFORYZM

(fr. aphorisme) krótka, błyskotliwa myśl o charakterze filozoficznym, moralnym; sentencja

AFISZ

(fr. affiche) informacja w formie plakatu, wieszana na słupach, murach

AFIRMACJA

(łac. affirmatio – potwierdzenie) aprobata, zgoda na coś

AFINACJA

(fr. affiner — oczyszczać) proces chemiczny polegający na oczyszczaniu substancji z różnych domieszek

AFILIACJA

(łac. affiliatio – przyłączanie się) 1. przyjęcie do jakiejś grupy 2. psychol. potrzeba akceptacji społecznej

AFIKS

(łac. affixus – przyczepiony) cząstka słowotwórcza dodana do wyrazu, np. PREFIKS, SUFIKS

AFEKTACJA

(łac. affectatio – przesadna maniera w wymowie) nienaturalność, przesada w wyrażaniu stanów emocjonalnych, objawia się w zachowaniu i mówieniu

AFEKT

(łac. affectus – uczucie, emocja) 1. silne, krótkotrwałe wzburzenie 2. przest. uczucie