A

AFAZJA

(gr. aphasia – zaniemówienie) zaburzenie mowy polegające na utracie zdolności wysłowienia się lub rozumienia słów

AEROZOL

(gr. aer – powietrze, łac. solu-tio – roztwór) roztwór zawierający rozszczepione w cieczy ciała stałe, umieszczany w pojemnikach z rozpylaczem

AEROPLAN

(gr. aer – powietrze, łac. planus – płaski) przest. samolot

AEROKLUB

(gr. aer – powietrze, ang. club – klub) organizacja, do której należą piloci, skoczkowie spadochronowi, modelarze lotnictwa

AEROFOBIA

(gr. aer – powietrze, phóbos – lęk) chorobliwy lęk przed powietrzem, jego ruchem, np. przy startowaniu samolotu

AERODYNAMICZNY

(gr. aer – powietrze, dynamikós – silny) zmniejszający opór powietrza

AERODROM

(fr. aerodrome) przest. lotnisko

AEROCASCO

[czyt. aerokasko] (gr. aer – powietrze, wł. casco – hełm) ubezpieczenie samolotu na wypadek katastrofy

AEROBUS

(fr. aerobus) 1. duży samolot pasażerski, mieszczący na pokładzie kilkaset osób 2. śmigłowiec przewożący na małych odległościach dużą liczbę pasażerów

AEROBIK

(ang. aerobics) ćwiczenia ruchowe przy rytmicznej muzyce