A

ADDENDA

(od łac. addere – dodawać) załączniki, dodatki

ADAT

(mal.) wywodzące się z wielowiekowej tradycji prawo obowiązujące na jakimś obszarze zamieszkanym przez muzułmanów, często oparte na zwyczaju lub umowie… Czytaj dalej »ADAT

ADAPTACJA

(łac. adaptatio – dostosowanie) 1. przystosowanie czegoś do użytku 2. przystosowanie się do nowych warunków 3. spektakl teatralny, film stworzony… Czytaj dalej »ADAPTACJA

ADAMASZEK

(od Damaszek – miasto w Syrii) jednobarwna, dwustronna tkanina, z jednej strony błyszcząca, z drugiej matowa

ADAGIO

[czyt. adadżio] (wł.) 1. bardzo wolne tempo muzyczne 2. utwór muzyczny lub jego fragment wykonywany w tym tempie

AD ACTA

[czyt. ad akta] (łac. ) złożyć do akt, odłożyć, uznać za załatwione

A.D.

skrót od. ANNO DOMINI

ACTIVUM

[czyt. aktiwum] (łac. activus – czynny) strona czynna w koniugacji czasownika

ACTION DIRECTE

[czyt. akszyn direkt] (fr.) ekon. gwałtowna, bezpośrednia interwencja