A

ABSENCJA

(łac. absentia – nieobecność) nieobecność, przede wszystkim w szkole, w miejscu pracy

ABS

(ang. skrót od: Anti Blocking System) system zapobiegający blokadzie kół podczas hamowania

ABRYS

(niem. Abriss) rysunek, szkic

ABREWIACJA

(łac. abbreviatio – skrócenie) skrót wyrazu

AB OVO

(łac. dosł. od jajka) od początku

ABORYGEN

(łac. aborigines – Abory-ginowie, od ab origine – od początku) pierwotna ludność danego kraju

ABORDAŻ

(fr. abordage) sposób walki między dwoma statkami polegający na zetknięciu się okrętów burtami i walce wręcz załóg na pokładach

ABORCJA

(łac. abortio – poronienie) usunięcie ciąży

ABONENT

(niem. Abonnent) osoba korzystająca z abonamentu

ABONAMENT

(fr. abonnement) opłata z góry za stałą usługę, np. korzystanie z telefonu, dostawę czasopism