A

ABOMINACJA

(łac. abominatio – wstręt) obrzydzenie, wstręt

ABOLICJONIZM

(łac. abolitio – unieważnienie, zniesienie) ruch społeczny powstały w XIX wieku w USA, dążący do zniesienia niewolnictwa

ABOLICJA

(łac. abolitio – unieważnienie, zniesienie) ustawodawczy, powszechny akt łaski nakazujący umorzenie lub zakazujący wszczęcia postępowania karnego, odnosi się do określonych… Czytaj dalej »ABOLICJA

ABNEGAT

(łac. abnegatio – odmowa, zaprzeczanie) człowiek, który nie dba o siebie, swój wygląd

ABNEGACJA

(łac. abnegatio – odmowa, zaprzeczanie) 1. wyrzeczenie się czegoś 2. odrzucenie norm dotyczących wyglądu, zaniedbanie się

ABLUCJA

(łac. ablutio – obmycie) rytualne obmycie części ciała lub przedmiotów kultu

ABITURIENT

(łac. abiturus – mający odejść; niem. Abiturient, od das Abitur – matura) maturzysta, uczeń kończący szkołę średnią

ABISAL

(fr. abyssal) najgłębsza strefa oceanu, do której nie dociera światło słoneczne

AB HINC

(łac.) od tego miejsca, od zaraz

ABERRACJA

(łac. aberratio – zbłądzenie) 1. odchylenie od stanu normalności, zboczenie 2. astr. pozorne odchylenie ciał niebieskich od ich stałego położenia,… Czytaj dalej »ABERRACJA