A

ATRAPA

(fr. attrape) 1. imitacja jakiejś rzeczy, puste pudełko umieszczane jako reklama na wystawach sklepowych 2. osłona chłodnicy samochodu

ATRAKCJA

(łac. attractio – przyciąganie) coś przyciągającego uwagę, interesującego

ATOMIZER

(ang.) przyrząd służący do rozpylania cieczy

ATOMIZACJA

(gr. atomos – niepodzielny) 1. rozdrabnianie, rozdzielanie czegoś na drobne części 2. szczegółowa analiz

ATOM

(gr. atomos – niepodzielny) najmniejsza część pierwiastka chemicznego

ATOL

(ang. atoli) wyspa koralowa w kształcie pierścienia, otaczająca lagunę

ATMOSFERA

(gr. Atmós – duch, para, sfaira – kula) 1. powłoka gazowa otaczająca Ziemię lub inne ciało niebieskie 2. jednostka ciśnienia… Czytaj dalej »ATMOSFERA

ATEST

(łac. attestatio – poświadczenie) świadectwo jakości przyznane przez odpowiednią komisję, instytucję стероиды цена

ATENCJA

(łac. attentio – napięcie, uwaga) poważanie, szacunek, respekt

ATELIER

[czyt. atelie] (fr.) 1. pracownia artysty 2. pomieszczenia przeznaczone do kręcenia filmów