A

ATEIZM

(fr. atheisme, z gr. theós – bóg) pogląd przeczący istnieniu Boga

ATAWIZM

(łac. atavus – przodek) występowanie występowanie u zwierząt, roślin i ludzi cech charakterystycznych dla ich dalekich przodków, cech niewystępujących od… Czytaj dalej »ATAWIZM

ATARAKSJA

(gr. ataraksia – spokój ducha) spokój ducha, obojętność wobec przeciwności losu

ATAMAN

(ukr. ataman) dowódca wojsk kozackich

ATAPI

(skrót od: Advanced Technology Attachment Packet Interface) (ang.) infor. złącze odpowiedzialne za komunikację komputera z urządzeniami innymi niż DYSKI TWARDE

ATAKSJA

(gr. ataksia – nieład) med. zaburzenia ruchowe, brak koordynacji ruchów wywołane przez defekt móżdżku lub rdzenia gabry ponte time to… Czytaj dalej »ATAKSJA

ATA

(skrót od: Advanced Technology Attachment) (ang.) infor. tryb pracy DYSKÓW TWARDYCH

ASYRIOLOGIA

(od Asyria – nazwa, gr. lógos – słowo, nauka) nauka zajmująca się badaniem kultury i historii ludów Mezopotamii

ASYMILACJA

(łac. assimilatio – upodobnienie) 1. przyswojenie sobie zasad życia społecznego nowego środowiska 2. przyswojenie przez organizm substancji spożywczych 3. upodobnienie… Czytaj dalej »ASYMILACJA

ASYGNOWAĆ

(łac. assignare – przyznać) 1. przeznaczyć jakąś sumę pieniędzy na określony cel 2. zlecić wypłatę określonej sumy