Przejdź do treści

Wyrazy obce na literę A

Rozpoczynając naszą podróż przez Słownik Wyrazów Obcych, litera A otwiera przed nami świat pełen różnorodności językowej i kulturowej. Ta pierwsza litera alfabetu jest jak brama do uniwersum słów, które mają swoje korzenie w innych językach, ale znalazły stałe miejsce w języku polskim. Dzięki nim nasz język staje się bogatszy, bardziej zróżnicowany i pełen niuansów.

Wyrazy na literę A często pochodzą z łaciny, greki, angielskiego, francuskiego, a nawet dalszych języków, co świadczy o ich międzynarodowym charakterze i wpływie na polszczyznę. W tym dziale znajdziemy terminy z różnych dziedzin – od nauki, przez technologię, sztukę, aż po filozofię. Każde słowo zostanie dokładnie omówione pod kątem jego etymologii, znaczenia i kontekstu użycia, co pozwoli czytelnikom na głębsze zrozumienie i docenienie tych wyrazów.

Odkrywanie słów na literę A w naszym słowniku to nie tylko edukacyjne doświadczenie, ale również okazja do uświadomienia sobie, jak języki świata przenikają się nawzajem, tworząc żywą mozaikę słów i znaczeń. Zapraszamy do zgłębiania tych fascynujących terminów, które są świadectwem językowej dynamiki i ewolucji polszczyzny.

ARIERGARDA

  (fr. arrière-garde) oddzielona od całości część wojska, wyznaczona do zabezpieczania tyłu oddziału

  ARIA

   (wł. melodia, pieśń) pieśń solowa

   ARGUMENT

    (łac. argumentom – dowód, racja) dowód, uzasadnienie

    ARGOT

     [czyt. argo] (fr. hargot) potoczny język, gwara środowiskowa

     AREOPAG

      (gr. Areios pâgos – wzgórze Aresa, miejsce zebrań rady) 1. w starożytnych Atenach – rada państwa 2. grono autorytetów jakiejś… Czytaj dalej »AREOPAG

      AREKOLINA

       (port. areca) alkaloid, silna trucizna

       À REBOURS

        [czyt. a rebur] (fr.) na opak, na odwrót

        AREA SALES MANAGER

         [czyt. erija sejls menedżer] (ang.) osoba zajmująca się w firmie sprawami handlowymi, działająca w terenie ontario physique association

         ARCHIWUM

          (łac. archivum) 1. zbiór starych dokumentów 2. miejsce przechowywania tych dokumentów

          ARCHETYP

           (gr. archétypon – pierwowzór) 1. pierwowzór 2. psychol. symbol podświadomych, zbiorowych treści psychicznych

           ARCHEOLOGIA

            (gr. archaios – dawny, lógos – słowo, nauka) nauka badająca dawne kultury na podstawie odnalezionych, używanych przez nie przedmiotów

            ARCHAIZM

             (gr. archaios – dawny) wyraz, konstrukcja składniowa, które wyszły z użycia

             ARCHAICZNY

              (gr. archaios – dawny) starożytny, przestarzały

              ARBITER

               (łac. ) 1. osoba rozstrzygająca jakąś sprawę 2. sędzia sportowy

               ARBALET

                (fr. arbalète) rodzaj kuszy blue heart dbol

                ARANŻACJA

                 (fr. arranger – organizować) 1. opracowanie utworu muzycznego 2. organizowanie, urządzanie czegoś

                 ARAK

                  (ar. sok, pot) aromatyczny napój alkoholowy

                  AUTOCASCO

                   [czyt. autokasko] (wł.) ubezpieczenie samochodu od nieszczęśliwych wypadków

                   ARACHNOFOBIA

                    (gr. arachne – pająk, phóbos – lęk) chorobliwy lęk przed pająkami