A

ASYGNATA

(łac. assignatus – wyznaczony, przyznany) 1. dokument będący podstawą do dokonania wpłaty lub wypłaty 2. papierowy pieniądz, banknot

ASUMPT

(od łac. assumere – wziąć) przest. zachęta do jakiegoś działania, powód, impuls

ASTRONOMIA

(gr. astronomia, od astron – gwiazda, nómos – prawo) nauka o budowie ciał niebieskich i przestrzeni kosmicznej

ASTROLOGIA

(gr. astrologia, od astron – gwiazda, logos – słowo, nauka) przewidywanie losu człowieka na podstawie układu ciał niebieskich

ASTRALNY

(łac. astralis – gwiezdny) 1. dotyczący gwiazd 2. niematerialny, mistyczny

ASTMA

(gr. asthma – duszność) choroba przejawiająca się w atakach duszności, skutek alergii lub chorób serca

ASSAI

(wł.) termin muzyczny, oznaczający “bardzo”, stosowany z określeniem tempa

ASPIRACJA

(łac. aspiratio – oddech, natchnienie) chęć osiągnięcia czegoś, ambicja

ASPEKT

(łac. aspectus – widok) 1. punkt widzenia 2. kategoria gramatyczna czasownika: dokonany, niedokonany

ASP

(skrót od: Active Server Page) (ang.) infor. technologia umożliwiająca umieszczanie na stronach WWW SKRYPTÓW umożliwiających pobieranie danych z baz danych