Przejdź do treści

Wyrazy obce na literę A

Rozpoczynając naszą podróż przez Słownik Wyrazów Obcych, litera A otwiera przed nami świat pełen różnorodności językowej i kulturowej. Ta pierwsza litera alfabetu jest jak brama do uniwersum słów, które mają swoje korzenie w innych językach, ale znalazły stałe miejsce w języku polskim. Dzięki nim nasz język staje się bogatszy, bardziej zróżnicowany i pełen niuansów.

Wyrazy na literę A często pochodzą z łaciny, greki, angielskiego, francuskiego, a nawet dalszych języków, co świadczy o ich międzynarodowym charakterze i wpływie na polszczyznę. W tym dziale znajdziemy terminy z różnych dziedzin – od nauki, przez technologię, sztukę, aż po filozofię. Każde słowo zostanie dokładnie omówione pod kątem jego etymologii, znaczenia i kontekstu użycia, co pozwoli czytelnikom na głębsze zrozumienie i docenienie tych wyrazów.

Odkrywanie słów na literę A w naszym słowniku to nie tylko edukacyjne doświadczenie, ale również okazja do uświadomienia sobie, jak języki świata przenikają się nawzajem, tworząc żywą mozaikę słów i znaczeń. Zapraszamy do zgłębiania tych fascynujących terminów, które są świadectwem językowej dynamiki i ewolucji polszczyzny.

ARCHIWIZER

  (od łac. archivum – archiwum) infor. program używany do zmniejszania ilości miejsca zajmowanego przez informacje, dokonywany poprzez KOMPRESJE danych

  ARCHIWIZACJA DANYCH

   (łac. archivum – archiwum) infor. kopiowanie danych na pojemny i trwały nośnik, np. płytę CD-R

   ARABESKA

    (wł. arabesco) 1. krótki utwór muzyczny 2. ornament przedstawiający przeplatanie się łodyg roślin, liści, kwiat

    AR

     (łac. area – plac) jednostka miary – 100m2

     APSYDA

      (gr. apsis, apsidos – obręcz, sklepienie) półkoliste pomieszczenie w kościele, położone za prezbiterium

      APROWIZACJA

       (łac. ad – do, providere – przewidywać) zaopatrywanie ludności w żywność

       A PROPOS

        [czyt. a propo] (fr.) w odniesieniu do czegoś, kogoś; stosownie do

        APROBOWAĆ

         (łac. approbare – pochwalać) uznawać coś za dobre, zgadzać się na to

         A PRIORI

          (łac. dosł. z wcześniejszego) z góry, bez dowodu clomid for men

          APRECJACJA

           (z łac. appretiatio – ocenianie) wzrost wartości waluty danego państwa, w porównaniu do innych krajów

           APPENDIX

            (łac. wisiorek, dodatek) dodatek do książki, aneks

            APOTEOZA

             (gr. apotheosis – ubóstwienie) 1. uznanie kogoś za bóstwo 2. uwielbienie, uznanie

             APOSTROFA

              (od gr. apóstrophos – odwrócony) środek stylistyczny, uroczysty zwrot do osoby lub idei

              APOSTROF

               (od gr. apóstrophos – odwrócony) znak graficzny o kształcie przecinka, oznaczający opuszczoną samogłoskę lub oddzielający polską końcówkę w odmianie wyrazów… Czytaj dalej »APOSTROF

               A POSTERIORI

                (łac. dosł. z późniejszego) (wnioskować coś) na podstawie faktów

                APOSTATA

                 (od gr. apostasia – odpadnięcie) człowiek, który odstąpił od wiary

                 APOPLEKSJA

                  (gr. apopleksia – porażenie) zatrzymanie dopływu krwi do mózgu, udar

                  APOLOGIA

                   (gr. apologia – obrona) obrona, pochwała osoby, idei

                   APOKRYF

                    (gr. apókryfos – ukryty) 1. utwór o tematyce biblijnej, nienależący do kanonu 2. utwór wydany jako dzieło nieżyjącego już pisarza… Czytaj dalej »APOKRYF