A

ASORTYMENT

(fr. assortment ) oferta towarów dostępnych w sklepie, zakładzie przemysłowym

ASTYGMATYZM

(fr. astigmatisme) 1. wada soczewek 2. wada wzroku spowodowana zniekształceniem rogówki

ASONANS

(łac. assonans – odbrzmiewający) rytm objawiający się zgodnością samogłosek w ostatniej lub dwóch ostatnich sylabach wersów

ASOCJACJA

(łac. associare – dołączyć) skojarzenie

ASERTYWNY

(łac. assertivus – twierdzący stanowczo) grzeczny, ale stanowczy; szanujący cudze poglądy, ale niepozwalający na narzucenie sobie cudzej woli

ASEPTYCZNY

(gr. septikós-powodujący gnicie) odkażony, sterylny

ASENIZACJA

(z fr. sain-zdrowy, assainir – uzdrawiać) 1. usuwanie nieczystości, wywożenie zawartości szamba 2. przest. polepszenie warunków higienicznych i zdrowotnych w… Czytaj dalej »ASENIZACJA

ASEKURACJA

(łac. assecuratio – ubezpieczenie) 1. zabezpieczenie przed czymś 2. system zabezpieczeń chroniący przed upadkiem, np. akrobatę 3. ubezpieczenie

ASCETA

(gr asketés – człowiek ćwiczący coś) człowiek, który dobrowolnie ogranicza swoje potrzeby życiowe i umartwia się, aby osiągnąć doskonałość lub… Czytaj dalej »ASCETA

ASAUŁ

(ukr.) dawny stopień oficerski w wojskach kozackich