Przejdź do treści

Wyrazy obce na literę A

Rozpoczynając naszą podróż przez Słownik Wyrazów Obcych, litera A otwiera przed nami świat pełen różnorodności językowej i kulturowej. Ta pierwsza litera alfabetu jest jak brama do uniwersum słów, które mają swoje korzenie w innych językach, ale znalazły stałe miejsce w języku polskim. Dzięki nim nasz język staje się bogatszy, bardziej zróżnicowany i pełen niuansów.

Wyrazy na literę A często pochodzą z łaciny, greki, angielskiego, francuskiego, a nawet dalszych języków, co świadczy o ich międzynarodowym charakterze i wpływie na polszczyznę. W tym dziale znajdziemy terminy z różnych dziedzin – od nauki, przez technologię, sztukę, aż po filozofię. Każde słowo zostanie dokładnie omówione pod kątem jego etymologii, znaczenia i kontekstu użycia, co pozwoli czytelnikom na głębsze zrozumienie i docenienie tych wyrazów.

Odkrywanie słów na literę A w naszym słowniku to nie tylko edukacyjne doświadczenie, ale również okazja do uświadomienia sobie, jak języki świata przenikają się nawzajem, tworząc żywą mozaikę słów i znaczeń. Zapraszamy do zgłębiania tych fascynujących terminów, które są świadectwem językowej dynamiki i ewolucji polszczyzny.

APOKALIPSA

  (gr. apokalypsis – objawienie) 1. ostatnia księga Nowego Testamentu, napisana przez św. Jana, zawierająca opis końca świata 2. utwór zawierający… Czytaj dalej »APOKALIPSA

  APOGRAF

   (z gr. apógraphon – kopia) 1. kopia oryginału 2. urządzenie do wytwarzania kopii

   APOGEUM

    (gr. apógaion – odległy od Ziemi) 1. największe nasilenie, punkt szczytowy 2. astr. najbardziej odległy od środka Ziemi punkt orbity… Czytaj dalej »APOGEUM

    APODYKTYCZNY

     (gr. apodeiktikós – dowodzący) bezwzględny, nieznoszący sprzeciwu

     APLIKOWAĆ

      (łac. applicare – przykładać) 1. odbywać praktykę prawniczą 2. przepisywać, podawać, np. lekarstwo

      APLIKACJA

       (łac. applicatio – przyłożenie) 1. praktyka przygotowująca absolwenta prawa do zawodu prawnika 2. ozdobny motyw wycięty z tkaniny lub naszyty… Czytaj dalej »APLIKACJA

       APLET

        infor. nieduży program wykorzystywany jako element stron WWW, napisany najczęściej w języku programowania JAVA

        APLAUZ

         (łac. applausus – oklaski) uznanie, podziw wyrażane przez oklaskiwanie

         APERITIF

          (fr.) napój alkoholowy podawany przed posiłkiem, mający pobudzić apetyt

          APELACJA

           (łac. appellatio – odwołanie się) odwołanie się od wyroku do sądu wyższej instancji

           APEL

            (fr. appel) 1. wezwanie do czegoś, odezwa 2. zbiórka członków jakiejś organizacji

            APATRYDA

             (fr. apatride, od gr. patris – ojczyzna) osoba nieposiadająca obywatelstwa żadnego państwa

             APATIA

              (gr. apatheia, od pathos – uczucie) obojętność emocjonalna, odrętwienie

              APARYCJA

               (łac. apparitio – ukazanie się) wygląd zewnętrzny, prezencja

               APARTHEID

                (od fr. apart – oddzielać) oddzielanie, odseparowanie ras istniejące w Republice Południowej Afryki w drugiej połowie XX wieku, będące jednym… Czytaj dalej »APARTHEID

                APARTAMENT

                 (fr. appartement) luksusowe mieszkanie

                 A PART

                  [czyt. a par] (fr.) oddzielnie, z wyjątkiem

                  APANAŻE

                   (fr. apanages, z łac. apanare – żywić, utrzymywać) 1. kwoty uzyskiwane za wykonanie usługi, pracy 2. ziemie przyznawane przez władców… Czytaj dalej »APANAŻE

                   AORYST

                    (gr. aóristos – nieoznaczony) czas przeszły dokonany, lecz nieokreślony, występuje w języku greckim

                    AORTA

                     (gr. aorthe – rzecz podniesiona, zawieszona) najważniejsza tętnica układu krwionośnego, wyprowadza krew z lewej komory serca do innych tętnic