D

DEFRAUDACJA

(łac. defraudatio – oszukiwanie) przywłaszczenie sobie cudzych pieniędzy

DEFRAGMENTACJA

(fr. fragmentation – dzielenie) infor. proces ponownego zapisywania PLIKÓW, które zostały podzielone podczas zapisu na TWARDYM DYSKU

DEFORMACJA

(łac. deformare – zniekształcać) zmiana kształtu

DEFLORACJA

(łac. defloratio – zrywanie kwiatów) pozbawienie dziewictwa, rozerwanie błony dziewiczej

DEFLACJA

(łac. deflare – zdmuchnąć) 1. obniżenie cen towarów, zahamowanie rozwoju gospodarczego 2. geol. unoszenie piasku przez wiatr

DEFINITYWNY

(ang. definitive) ostateczny, rozstrzygający

DEFIBRACJA

(fr. deficit – brakuje) 1. ekon. niższy poziom przychodów niż wydatków 2. brak, niedobór

DEFETYZM

(fr. defaitisme – wyczerpanie) przewidywanie niepowodzenia, brak wiary w sukces, zwycięstwo

DEFENSYWA

(łac. defensio – odpieranie) 1. obrona 2. sport, osłona bramki przed atakiem przeciwnej drużyny