D

Wyrazy Obce

 • DEFRAUDACJA

  (łac. defraudatio – oszukiwanie) przywłaszczenie sobie cudzych pieniędzy

 • DEFRAGMENTACJA

  (fr. fragmentation – dzielenie) infor. proces ponownego zapisywania PLIKÓW, które zostały podzielone podczas zapisu na TWARDYM DYSKU

 • DEFORMACJA

  (łac. deformare – zniekształcać) zmiana kształtu

 • DEFLORACJA

  (łac. defloratio – zrywanie kwiatów) pozbawienie dziewictwa, rozerwanie błony dziewiczej

 • DEFLACJA

  (łac. deflare – zdmuchnąć) 1. obniżenie cen towarów, zahamowanie rozwoju gospodarczego 2. geol. unoszenie piasku przez wiatr

 • DEFINITYWNY

  (ang. definitive) ostateczny, rozstrzygający

 • DEFIBRACJA

  (fr. deficit – brakuje) 1. ekon. niższy poziom przychodów niż wydatków 2. brak, niedobór

 • DEFETYZM

  (fr. defaitisme – wyczerpanie) przewidywanie niepowodzenia, brak wiary w sukces, zwycięstwo

 • DEFENSYWA

  (łac. defensio – odpieranie) 1. obrona 2. sport, osłona bramki przed atakiem przeciwnej drużyny

 • DEFEKT

  (łac. defectus – błąd, brak) usterka, uszkodzenie

 • DEFEKTACJA

  (łac. defaecatio – oczyszczenie) l. fizjol. wypróżnianie się 2. oczyszczanie niegaszonym wapnem lub mlekiem wapiennym buraków cukrowych