D

DEFEKT

(łac. defectus – błąd, brak) usterka, uszkodzenie

DEFEKTACJA

(łac. defaecatio – oczyszczenie) l. fizjol. wypróżnianie się 2. oczyszczanie niegaszonym wapnem lub mlekiem wapiennym buraków cukrowych

DE FACTO

[czyt. de fakto] (łac.) rzeczywiście, naprawdę

DEDYKACJA

(łac. dedicatio – poświęcenie) 1. napisana przez autora nota stwierdzająca ofiarowanie dzieła konkretnej osobie 2. informacja o poświęceniu dzieła osobie… Czytaj dalej »DEDYKACJA

DEDUKCJA

(łac. deducatio) proces myślowy, oparty na logice, prowadzący od faktów do wniosków

DE DOMO

(łac.) z domu; panieńskie nazwisko kobiety

DECYBEL

(łac. decimus – dziesiąty) jednostka natężenia dźwięku

DECORUM

[czyt. dekorum] (łac. stosowny) stosowność formy do treści

DECENTRALIZACJA

(łac. centrum – środek) rozbicie władzy centralnej na organy niższych szczebli

DEBUGOWANIE

(ang. debug) usuwanie błędów programu komputerowego