E

EKLEKTYCZNY

(gr. eklektikós – wybierający) łączący różne style lub koncepcje w jedną całość

EJAKULACJA

(łac. eiaculatio – wytrysk) wytrysk spermy

EGZYSTOWAĆ

(łac. existere – wystąpić) prowadzić życie zaspokajające jedynie podstawowe potrzeby, życie bez żadnej idei

EGZYSTENCJALIZM

(fr. existentialis-me) nurt filozoficzny głoszący samotność człowieka we wszechświecie, brak oparcia w wyższej ideii, całkowitą odpowiedzialność ludzi za ich czyny… Czytaj dalej »EGZYSTENCJALIZM

EGZOTYCZNY

(łac. exoticus) 1. pochodzący z innej kultury 2. niecodzienny, rzadki

EGZOTERYCZNY

(gr. eksotericós – zewnętrzny) łatwy w odbiorze, prosty, zrozumiały, popularny

EGZORCYZM

(łac. exorcismus) obrzęd wypędzania złego ducha, szatana vitamine d3

EGZOGENICZNY

(od gr. ekso – na zewnątrz, genesis – narodzenie) pochodzący z zewnątrz, spowodowany przez czynniki zewnętrzne

EGZOGAMIA

(od gr. ekso – na zewnątrz, gamos – małżeństwo) zwyczaj występujący wśród ludów pierwotnych, zezwalający i na zawarcie małżeństwa tylko… Czytaj dalej »EGZOGAMIA