E

Wyrazy Obce

 • EKLEKTYCZNY

  (gr. eklektikós – wybierający) łączący różne style lub koncepcje w jedną całość

 • EJAKULACJA

  (łac. eiaculatio – wytrysk) wytrysk spermy

 • EGZYSTOWAĆ

  (łac. existere – wystąpić) prowadzić życie zaspokajające jedynie podstawowe potrzeby, życie bez żadnej idei

 • EGZYSTENCJALIZM

  (fr. existentialis-me) nurt filozoficzny głoszący samotność człowieka we wszechświecie, brak oparcia w wyższej ideii, całkowitą odpowiedzialność ludzi za ich czyny i los

 • EGZOTYCZNY

  (łac. exoticus) 1. pochodzący z innej kultury 2. niecodzienny, rzadki

 • EGZOTERYCZNY

  (gr. eksotericós – zewnętrzny) łatwy w odbiorze, prosty, zrozumiały, popularny

 • EGZORCYZM

  (łac. exorcismus) obrzęd wypędzania złego ducha, szatana vitamine d3

 • EGZOGENICZNY

  (od gr. ekso – na zewnątrz, genesis – narodzenie) pochodzący z zewnątrz, spowodowany przez czynniki zewnętrzne

 • EGZOGAMIA

  (od gr. ekso – na zewnątrz, gamos – małżeństwo) zwyczaj występujący wśród ludów pierwotnych, zezwalający i na zawarcie małżeństwa tylko z osobą, która należy do innej grupy, szczepu lub klanu

 • EGZEMPLIFIKACJA

  (łac. exemplificatio – ilustrowanie przykładem) opis czegoś przy pomocy przykładu

 • EGZEMA

  (łac. exema) alergiczna choroba skóry objawiająca się obrzękiem, zaczerwienieniem i pęcherzami