Przejdź do treści

Wyrazy obce na literę E

Rozpoczynając eksplorację słów obcych zaczynających się na literę E, wkraczamy w fascynujący świat języków i kultur, które wniosły znaczący wkład do polszczyzny. Litera E otwiera drzwi do bogatego zbioru terminów, odzwierciedlających różnorodność dziedzin takich jak nauka, sztuka, technologia czy filozofia. W tym rozdziale słownika skupimy się na prezentowaniu i wyjaśnianiu tych wyrazów, które nie tylko wzbogacają język polski, ale również poszerzają naszą świadomość kulturową i intelektualną.

Wyrazy na literę E często pochodzą z języków takich jak łacina, greka, angielski czy francuski, co świadczy o ich międzynarodowym charakterze. Każdy termin zostanie przedstawiony w kontekście jego etymologii, znaczenia oraz przykładowego użycia, co pozwoli na pełniejsze zrozumienie jego roli w języku polskim. Od terminów technicznych, przez wyrażenia codzienne, aż po specjalistyczne słownictwo – dział 'E’ w naszym słowniku jest zaproszeniem do pogłębiania wiedzy i zrozumienia różnorodności językowej, która nas otacza.

Zapraszamy do odkrywania i zgłębiania wyrazów obcych na literę E, które są dowodem na nieustanną ewolucję i dynamikę języka polskiego.

EKLEKTYCZNY

  (gr. eklektikós – wybierający) łączący różne style lub koncepcje w jedną całość

  EJAKULACJA

   (łac. eiaculatio – wytrysk) wytrysk spermy

   EGZYSTOWAĆ

    (łac. existere – wystąpić) prowadzić życie zaspokajające jedynie podstawowe potrzeby, życie bez żadnej idei

    EGZYSTENCJALIZM

     (fr. existentialis-me) nurt filozoficzny głoszący samotność człowieka we wszechświecie, brak oparcia w wyższej ideii, całkowitą odpowiedzialność ludzi za ich czyny… Czytaj dalej »EGZYSTENCJALIZM

     EGZOTYCZNY

      (łac. exoticus) 1. pochodzący z innej kultury 2. niecodzienny, rzadki

      EGZOTERYCZNY

       (gr. eksotericós – zewnętrzny) łatwy w odbiorze, prosty, zrozumiały, popularny

       EGZORCYZM

        (łac. exorcismus) obrzęd wypędzania złego ducha, szatana vitamine d3

        EGZOGENICZNY

         (od gr. ekso – na zewnątrz, genesis – narodzenie) pochodzący z zewnątrz, spowodowany przez czynniki zewnętrzne

         EGZOGAMIA

          (od gr. ekso – na zewnątrz, gamos – małżeństwo) zwyczaj występujący wśród ludów pierwotnych, zezwalający i na zawarcie małżeństwa tylko… Czytaj dalej »EGZOGAMIA

          EGZEMPLIFIKACJA

           (łac. exemplificatio – ilustrowanie przykładem) opis czegoś przy pomocy przykładu

           EGZEMA

            (łac. exema) alergiczna choroba skóry objawiająca się obrzękiem, zaczerwienieniem i pęcherzami

            EGZEKWOWAĆ

             (łac. exsequi – wypełniać) domagać się, żądać wykonania czegoś

             EGZEKUTYWA

              (fr. executif – wykonawczy) władza wykonawcza

              EGZEKUCJA

               (łac. exsecutio – wykonanie) 1. wykonanie kary śmierci 2. ściągnięcie długów

               EGZEGEZA

                (gr. eksegesis – objaśnienie) naukowe wyjaśnianie tekstów biblijnych

                EGZAGERACJA

                 (od łac. exaggerare – powiększać) przest. przesada

                 EGZALTACJA

                  (łac. exaltatio – podniesienie) przesadny zachwyt, demonstracja uczuć i myśli

                  EGOTYZM

                   (łac. ego-ja) tendencja do ustawiania siebie w centrum zainteresowania otoczenia, kierowanie na siebie uwagi innych

                   EGOIZM

                    (łac. ego-ja) postawa charakteryzująca się dbaniem jedynie o własne przyjemności i korzyści