Przejdź do treści

Wyrazy obce na literę E

Rozpoczynając eksplorację słów obcych zaczynających się na literę E, wkraczamy w fascynujący świat języków i kultur, które wniosły znaczący wkład do polszczyzny. Litera E otwiera drzwi do bogatego zbioru terminów, odzwierciedlających różnorodność dziedzin takich jak nauka, sztuka, technologia czy filozofia. W tym rozdziale słownika skupimy się na prezentowaniu i wyjaśnianiu tych wyrazów, które nie tylko wzbogacają język polski, ale również poszerzają naszą świadomość kulturową i intelektualną.

Wyrazy na literę E często pochodzą z języków takich jak łacina, greka, angielski czy francuski, co świadczy o ich międzynarodowym charakterze. Każdy termin zostanie przedstawiony w kontekście jego etymologii, znaczenia oraz przykładowego użycia, co pozwoli na pełniejsze zrozumienie jego roli w języku polskim. Od terminów technicznych, przez wyrażenia codzienne, aż po specjalistyczne słownictwo – dział 'E’ w naszym słowniku jest zaproszeniem do pogłębiania wiedzy i zrozumienia różnorodności językowej, która nas otacza.

Zapraszamy do odkrywania i zgłębiania wyrazów obcych na literę E, które są dowodem na nieustanną ewolucję i dynamikę języka polskiego.

EGOCENTRYZM

  (łac. ego -ja, centrum środek) postawa polegająca na odnoszeniu do własnej osoby wszystkich zdarzeń, uznawaniu własnego dobra za rzecz najistotniejszą

  EGO

   (łac. ja) w teorii Freuda – jedna, obok ID i SUPEREGO, ze sfer osobowości- świadomość

   EGIDA

    (gr. aigis, aigidos) 1. mit. grecka tarcza Zeusa, wykonana przez Hefaj-slosa 2. mit. rzymska – tarcza Jowisza 3. patronat, opieka

    E-GENERACJA

     [czyt. i generacja] (ang. skrót od: electronic generation) pokolenie wychowane w czasie rozwoju INTERNETU

     EGALITARYZM

      (fr. egalitaire – dążący do równouprawnienia) pogląd uznający za jedyny i najlepszy ustrój opierający się na równości wszystkich ludzi

      EFRONTERIA

       (fr. effronterie) bezczelność, arogancja, zuchwałość E.G. (łac.) skrót od: EXEMPLI GRATIA – na przykład

       EFENDI

        (tur.) 1. tytuł tureckiego sułtana i dostojników 2. turecki tytuł grzecznościowy – „pan

        EFEMERYDA

         (gr. ephemeris, epheme-ridos – dziennik) 1. coś jednorazowego, zmiennego 2. zool. jętka 3. bot. roślina o krótkim cyklu życiowym

         EFEKTYWNY

          (łac. effectivus – skuteczny) skuteczny, zgodny z zamierzeniem, rzeczywisty

          EFEKTOWNY

           (łac. effectus – wynik) wzbudzający podziw, zwracający na siebie uwagę продажа стероидов

           EFEB

            (gr. ephebos-młodzieniec) 1. w starożytnej Grecji – młody człowiek pełniący służbą wojskową 2. młodzieniec o doskonałej budowie ciała

            EDYTOR

             (łac. editor) 1. wydawca książek, czasopism 2. infor. program komputerowy przeznaczony do pisania tekst

             EDYKT

              (łac. edictio, edictum – zarządzenie) zarządzenie, rozporządzenie wydane przez władcę

              EDYCJA

               (łac. editio – wydanie) 1. ukazanie się dzieła drukiem 2. kolejna emisja programu, wydarzenia

               EDEN

                (hebr. rozkosz) 1. biblijne miejsce pobytu Adama i Ewy 2. przen. kraina szczęśliwości

                ECSTASY

                 [czyt. ekstazi] (ang.) syntetyczny narkotyk zmniejszający zmęczenie, wywołujący energię

                 ECRU

                  [czyt. ekri] (fr.) kolor surowej, niebielonej tkaniny

                  E-COMMERCE

                   [czyt. i komers] (ang. skrót od: electronic commerce) handel towarami prowadzony za pośrednictwem INTERNETU

                   ECHOSONDA

                    (gr. echo – dźwięk, łac. sonare – brzmieć) urządzenie służące do pomiaru głębokości i odległości w wodzie, wyznaczające położenie przedmiotów,… Czytaj dalej »ECHOSONDA

                    EBONIT

                     (ang. ebonite) nierozpuszczalne tworzywo sztuczne o właściwościach izolacyjnych