F

FAKSYMILE

(łac. fac simile – czyń podobnie) dokładna kopia dokumentu, wykonana ręcznie lub za pomocą techniki mechanicznej i elektrycznej

FAKSOWAĆ

(ang. fax) przesyłać dokument FAKSEM

FAKSMODEM

(ang.) infor. MODEM posiadający funkcję wysyłania i odbierania luksów przesyłanych linią telefoniczną

FAKS

(ang. fax) aparat przystosowany do wysyłania kopii dokumentów przez linię telefoniczną

FAKIR

(ar. dosł. ubogi) 1. umartwiający swe ciało asceta 2. pot. wędrowny kuglarz

FAJRANT

(niem. Feierabend) przerwa w pracy lub koniec zmiany

FAJERWERKI

(niem. Feuerwerk) sztuczne ognie, race rozbłyskujące przy wybuchu różnokolorowymi światłami

FAJERKA

(niem. Feuerkieke) żeliwny krążek używany do regulacji wielkości otworu w płycie pieca kuchennego

FAJANS

(Faenza – nazwa miasta we Włoszech) wyroby ze szlachetnej masy Ceramicznej, pokryte nieprzeźroczystym szkliwem

FAIR PLAY

[czyt. ferplej] (ang.) uczciwa, zgodna z zasadami gra