F

FAIR

[czyt. fer] (ang.) uczciwie, honorowo

FACJATA

(wł. facciata – fasada) 1. przednia ściana budynku 2. żart. twarz

FACH

(niem. Fach) zawód, specjalność

FABUŁA

(łac. fabuła – opowiadanie) układ zdarzeń w dziele literackim, związany i ciągiem przyczynowo-skutkowym