G

GADŻET

(ang. gadget) niewielki przedmiot reklamowy mixed martial arts classes

GABLE

(niem. Gabel) rodzaj wideł o gęstych zębach

GABARYT

(fr. gabarit) wymiar zewnętrzny przedmiotu lub osoby