H

HAGIOGRAFIA

(gr. hagios – święty, graphien – pisać) dział piśmiennictwa zawierający żywoty świętych

HAFT

(śr. -w. -niem. dosł. spojenie) ozdobny ścieg wyszyty na tkaninie

HAFIS

(ar. hafiz – pamiętający) muzułmanin znający KORAN na pamięć

HADŻI

(ar.) wyznawca islamu odbywający pielgrzymkę do Mekki

HADŻ

(ar. hadżdż) pielgrzymka do Mekki, obowiązek każdego muzułmanina

HDSL

(skrót od: High Digital Subscriber Line) (ang.) infor. rodzaj łącza umożliwiającego przesyłanie sygnałów cyfrowych przy pomocy linii telefonicznej

HACJENDA

(hiszp. hacienda) 1. gospodarstwo rolne w Hiszpanii lub Ameryce Łacińskiej 2. zbiór budynków należących do posiadłości

HABIT

(łac. habitus – wygląd, ubiór) strój zakonny

HABILITACJA

(łac. habilitatio) uzyskanie stopnia doktora habilitowanego przez napisanie i obronę pracy naukowej oraz zdanie egzaminu przed radą