Przejdź do treści

Wyrazy obce na literę I

Litera I w naszym słownikowym przewodniku po wyrazach obcych otwiera kolejny fascynujący rozdział, w którym odkrywamy słowa o międzynarodowych korzeniach, wzbogacające język polski. Ta litera, choć w alfabecie polskim nie jest tak często używana jak inne, posiada w sobie bogactwo terminów pochodzących z różnych języków i kultur, odzwierciedlając globalny wpływ na nasz język.

Wyrazy obce na literę I często mają swoje źródła w łacinie, grece, angielskim, francuskim, a także w innych językach, co świadczy o ich różnorodnym pochodzeniu. Terminy te obejmują szeroki wachlarz dziedzin – od nauki, techniki, medycyny, przez sztukę, filozofię, aż po wyrażenia używane w życiu codziennym. Każde z tych słów wnosi do polszczyzny swoją unikalną wartość, wzbogacając ją o nowe perspektywy i niuanse.

W tym segmencie słownika każdy termin zostanie szczegółowo omówiony, by czytelnicy mogli zrozumieć jego etymologię, znaczenie oraz zastosowanie. Dzięki temu będzie można lepiej docenić, jak wyrazy obce wpływają na dynamikę i ewolucję języka polskiego, a także jak są odzwierciedleniem kulturowej wymiany i integracji.

Zapraszamy do zgłębiania wyrazów obcych na literę I, które stanowią ważną część naszego językowego krajobrazu, będąc jednocześnie mostem łączącym różne kultury i tradycje językowe.

IDIOM

  (gr. idioma – właściwość) zwrot charakterystyczny dla danego języka, nieprzetłumaczalny dosłownie

  IDEOLOGIA

   (gr. idea – wyobrażenie, logos – słowo, nauka) system pojęć, poglądów, koncepcji wyznaczający zachowanie i działanie jakiejś osoby lub grupy

   IDENTYFIKATOR

    (łac. identificare) znak, symbol pozwalający na rozpoznanie, ustalenie przynależności danej rzeczy lub osoby

    INDEMNIZACJA

     (od łac. indemnis – nieuszkodzony) wynagrodzenie strat, odszkodowanie

     IDEM

      (łac.) tenże, w przypisach bibliograficznych oznacza, że dana pozycja należy do tego samego autora, który został wcześniej wymieniony

      IDEE FIXE

       (fr.) natrętna, chorobliwa myśl, od której nie można się uwolnić

       IDEALNY

        (gr. idea-widok, wyobrażenie) 1. doskonały, najlepszy 2. niematerialny

        IDEALIZM

         (fr. idealisme) 1. postrzeganie świata, osób, zjawisk jako lepszych i piękniejszych niż są w rzeczywistości 2. filoz. pogląd przypisujący wyższość… Czytaj dalej »IDEALIZM

         IDEA

          (gr. idea – widok, wyobrażenie) 1. myśl ludzka, pojęcie, wyobrażenie 2. pomysł, koncepcja 3. platoński pierwowzór wszystkich rzeczy, którego one… Czytaj dalej »IDEA

          IDE

           (skrót od: Integrated Drive Electronics) (ang.) nazwa systemu komunikacji pomiędzy napędami dyskowymi, np. stacją dyskietek a DYSKIEM TWARDYM

           ID

            (łac. to) jedna z trzech (obok EGO i SU-PEREGO) sfer podświadomości w teorii psychoanalitycznej Z. Freuda, obejmująca nieświadome zachowania i… Czytaj dalej »ID

            ICQ

             (ang.: I seek you – szukam cię) infor. rodzaj darmowego mesendżera

             ICHTIOLOGIA

              (gr. ichthys – ryba, logos – nauka) nauka badająca ryby; dział zoologii

              IBN

               (ar. – syn) określenie stosowane przy imionach arabskich, oznaczające – „syn”

               IBIS

                (gr.) gatunek ptaka o długim, wygiętym dziobie, występujący w Azji, Afryce i Ameryce

                IBIDEM

                 (łac.) tamże, w tym miejscu

                 IBERYSTYKA

                  (łac. Iberia – Hiszpania) nauka badająca język, kulturę i literaturę krajów Półwyspu Iberyjskiego: Hiszpanii oraz Portugalii