J

JAZZ

[czyt. dżez] (ang.) rodzaj muzyki charakteryzujący się znacznym stopniem improwizacji i wariacji melodycznych, grana początkowo przez czarnoskórych Amerykanów

JAWAJKA

(Jawa – nazwa wyspy w Archipelagu Malajskim) rodzaj pacynki w teatrze lalkowym

JAVASCRIPT

(ang.) infor. język programowania, którego aplikacje można otwierać w dowolnym systemie, służy przede wszystkim do projektowania stron WWW

JASYR

(tur. esir) 1. niewola u Turków i Tatarów 2. jeńcy zwracani za okup lub sprzedawani

JASPIS

(gr. iaspis) geolog, drobnokrystaliczna skała osadowa o barwie zielonkawej, czerwonawej lub brunatnej

JARMUŁKA

(tur. jahmurłuk) mała czapeczka z sukna lub aksamitu, noszona na czubku głowy, najczęściej przez Żydów

JARD

(ang. yard) jednostka długości w krajach anglosaskich – 0,9 m.

JANTAR

(litew. gentaras) bursztyn

JANG

(chiń. dosł. jasny) męski pierwiastek w tradycji chińskiej, istniejący razem z pierwiastkiem przeciwnym – JIN

JANCZAR

(węg. jancsar) żołnierz wyborowej piechoty tureckiej