K

KADUK

(łac. caducus – bezpański) 1. prawo do przejęcia przez państwo majątku osoby, która nie pozostawiła testamentu ani spadkobierców 2. pot.… Czytaj dalej »KADUK

KADUCEUSZ

(łac. caduceus – laska herolda) 1. mit. laska Hermesa służąca do rozstrzygania sporów 2. staroż. laska heroldów i posłów 3.… Czytaj dalej »KADUCEUSZ

KADRYL

(fr. quadrille) elegancki taniec salonowy

KADR

(fr. cadre – rama) pojedyncza klatka filmowa

KADET

(fr. cadet) 1. absolwent szkoły wojskowej 2. żegl. klasa dwuosobowych jachtów

KADENCJA

(łac. cadentia – upadek) 1. czas pełnienia jakiejś funkcji lub urzędu 2. lit. opadająca intonacja zdania lub frazy 3. muz.… Czytaj dalej »KADENCJA

KACYK

(hiszp. cacique) 1. wódz niektórych plemion Ameryki Środkowej i Południowej oraz Afryki i Australii 2. urzędnik wykorzystujący swoje stanowisko dla… Czytaj dalej »KACYK

KACHEKSJA

(gr. kacheksia – zły stan, zaniedbanie) med. wyniszczenie, wyczerpanie organizmu towarzyszące niektórym chorobom

KACET

(niem. KZ – Konzentrationslager) pot. hitlerowski obóz koncentracyjny

KABURA

(ros. kobura) futerał na rewolwer