K

Wyrazy Obce

 • KADUK

  (łac. caducus – bezpański) 1. prawo do przejęcia przez państwo majątku osoby, która nie pozostawiła testamentu ani spadkobierców 2. pot. czart, diabeł

 • KADUCEUSZ

  (łac. caduceus – laska herolda) 1. mit. laska Hermesa służąca do rozstrzygania sporów 2. staroż. laska heroldów i posłów 3. hist. laska błazna

 • KADRYL

  (fr. quadrille) elegancki taniec salonowy

 • KADR

  (fr. cadre – rama) pojedyncza klatka filmowa

 • KADET

  (fr. cadet) 1. absolwent szkoły wojskowej 2. żegl. klasa dwuosobowych jachtów

 • KADENCJA

  (łac. cadentia – upadek) 1. czas pełnienia jakiejś funkcji lub urzędu 2. lit. opadająca intonacja zdania lub frazy 3. muz. akordy kończące utwór muzyczny

 • KACYK

  (hiszp. cacique) 1. wódz niektórych plemion Ameryki Środkowej i Południowej oraz Afryki i Australii 2. urzędnik wykorzystujący swoje stanowisko dla celów prywatnych

 • KACHEKSJA

  (gr. kacheksia – zły stan, zaniedbanie) med. wyniszczenie, wyczerpanie organizmu towarzyszące niektórym chorobom

 • KACET

  (niem. KZ – Konzentrationslager) pot. hitlerowski obóz koncentracyjny

 • KABURA

  (ros. kobura) futerał na rewolwer

 • KABUL

  (Kabul – stolica Afganistanu) rodzaj pikantnego sosu do mięs

 • KABUKI

  (Jap. kabuku – odchylać się) rodzaj klasycznego, japońskiego dramatu zawierającego oprócz dialogu również elementy muzyki i tańca