L

ŁUT

(niem. Lot) daw. jednostka masy – 12,5-17,5 g

ŁAZARZ

(Lazarus – imię nędzarza z przypowieści biblijnej) osoba wynędzniała, wycieńczona

ŁAWRA

(ros.) 1. zbiór pustelni w Kościele wschodnim 2. duży klasztor w Kościele prawosławnym

ŁAN

(czes. lan) 1. ziemia przeznaczona pod zasiew 2. daw. obszar ziemi nadawany osadnikowi przez księcia 3. daw. jednostka miary powierzchni

ŁAGIER

(ros.) obóz pracy przymusowej w ZSRR

ŁACINA

(łac. lingua Latina-język łaciński) 1. język starożytnych Rzymian 2. pot. wulgaryzmy

LANGUSTA

(fr. langouste) rodzaj raka morskiego występującego w Morzu Śródziemnym i Oceanie Atlantyckim

LANDSZAFT

(niem. Landschaft – krajobraz) 1. namalowany widok, krajobraz 2. przen. obraz o niewielkiej wartości artystycznej

LANDO

(fr. landau) czteromiejscowy powóz z opuszczaną budą, zaprzężony w dwa lub cztery konie, popularny w XVIII i XIX wieku

LANDARA

(Landau – nazwa miasta niemieckiego) 1. daw. ciężka, czterokołowa kareta 2. daw. zniszczony wóz