L

LAMER

(ang. lamere – kiepski) osoba niezorientowana w technice informatycznej, niefachowy użytkownik INTERNETU

LAMENTOWAĆ

(łac. lamentari – jęczeć) głośno rozpaczać, żalić się

LAMBADA

(port.) brazylijski taniec towarzyski

LAKTACJA

(łac. lactatio) powiększenie gruczołów sutkowych i wytwarzanie mleka przez samice ssaków

LAKONICZNY

(gr. lakonikós – lakoński, spartański) krótki i zwięzły

LAKMUS

(niem. Lackmus) naturalny wyciąg z porostów, przyjmujący w kwaśnym środowisku barwę czerwoną, w zasadowym – niebieską

LAK

(niem. Lack) 1. masa używana do pieczętowania listów i paczek 2. biol. roślina z rodziny krzyżowych

LAIK

(gr. laikos – ludowy) 1. osoba świecka 2. ktoś nieznający się na tym, co robi; dyletant

LAICYZACJA

(fr. laicisation) zniesienie wpływów Kościoła, zeświecczenie

LAGUNA

(wł.) geogr. zatoka oddzielona od morza piaszczystą ławicą lub rafą koralową