L

LAGIER

(niem. Lager – obóz) niemiecki obóz koncentracyjny z czasów II wojny światowej

LACERNA

(łac.) wełniany, szeroki płaszcz z kapturem noszony w starożytnym Rzymie

LABURZYSTA

[czyt. lejburzysta] (ang. labourist) członek angielskiej socjaldemokratycznej Partii Pracy

LABRET

(od łac. labrum – warga) ozdoba noszona przez członków niektórych plemion w przekłutej wardze

LABORATORIUM

(łac. laboratorium – pracownia) pracownia naukowa, w której przeprowadza się analizy, badania, doświadczenia

LABORANT

(łac. laborans, laborantis – pracujący) pomocnik w laboratorium

LABIRYNT

(gr. labyrinthos) budynek o skomplikowanym układzie korytarzy i przejść

LABILNY

(łac. labilis) zmienny, niestabilny

LABIALIZACJA

(łac. labialis – wargowy) zaokrąglanie warg przy wymowie głosek

LABA

(niem. Labę-orzeźwienie) pot. czas wolny, odpoczynek