Przejdź do treści

Wyrazy obce na literę N

Następującym krokiem w naszej podróży po świecie wyrazów obcych jest litera N, która otwiera przed nami kolejną fascynującą sekcję naszego słownika. Litera N, choć może wydawać się mniej eksponowana w polskim alfabecie, jest początkiem wielu ciekawych i znaczących słów pochodzących z różnych języków i kultur. Te terminy wnoszą do polszczyzny bogactwo znaczeniowe, odzwierciedlając wpływy międzynarodowe.

Wyrazy na literę N często mają swoje źródła w językach takich jak łacina, greka, angielski, francuski, niemiecki, a także w innych, mniej oczywistych językach. Obejmują one szeroki zakres dziedzin, w tym naukę, technologię, medycynę, sztukę, a także terminy używane w życiu codziennym. Każde z tych słów wnosi do polskiego języka unikalny charakter i perspektywę, poszerzając nasze możliwości wyrazowe i komunikacyjne.

W tym dziale słownika, każdy termin zostanie szczegółowo omówiony, aby czytelnicy mogli zrozumieć jego etymologię, znaczenie oraz kontekst użycia. Pozwoli to na docenienie, jak wyrazy obce kształtują i wzbogacają polski język, nadając mu większą głębię i różnorodność.

Zapraszamy do eksploracji i poznawania wyrazów obcych na literę N, które stanowią cenny element naszego językowego dziedzictwa, będąc świadectwem ciągłej interakcji kulturowej i językowej.

NATIVE SPEAKER

  [czyt. nejtif spiker] (ang.) człowiek uczący swego ojczystego języka poza granicami swojego kraju

  NATIA

   (sanskr. natya) indyjski taniec teatralny wywodzący się z rytuału religijnego, przedstawiający historie mówiące o bogach, oparty na skomplikowanych układach gestów… Czytaj dalej »NATIA

   NASA

    (skrót od: National Aerodynamics and Space Administration) (ang.) instytucja amerykańska, utworzona w 1958 r., zajmująca się rozwojem i badaniem zagadnień… Czytaj dalej »NASA

    NARRATOR

     (łac. narratio – opowiadam) lit. osoba w tekście prozatorskim opisująca , zdarzenia, komentująca je, prowadząca akcję

     NARKOZA

      (fr. narcose) med. czasowe, kontrolowane uśpienie pacjenta podczas operacji lub zabiegu chirurgicznego

      NARKOTYK

       (fr. narcotiąue) substancja odurzająca, roślinna lub syntetyczna, wpływająca na ośrodkowy układ nerwowy, powodująca uspokojenie i senność lub euforię i pobudzenie

       NARKOMANIA

        (gr. narke – odrętwienie, mania- szaleństwo) uzależnienie fizyczne i psychiczne od narkotyków, zmuszające do przyjmowania ich w coraz większych ilościach,… Czytaj dalej »NARKOMANIA

        NARCYZM

         (Narkissos – imię bohatera mitologicznego) samouwielbienie, bezkrytyczne traktowanie siebie, zachwyt nad samym sobą

         NAPA

          (szw.) metalowy lub plastikowy zatrzask przy ubraniach

          NANSUK

           (ang. nainsook) miękkie, bawełniane płótno przeznaczone na bieliznę

           NAMAZ

            (tur.) muzułmańska modlitwa odmawiana pięciokrotnie w ciągu dnia

            NAJDA

             (Naias) mit. grecka nimfa mieszkająca w rzece lub źródle dht cream

             NAIWNY

              (fr. naif) łatwowierny, niedoświadczony

              NAHAJ

               (od Nohaj – nazwa jednej z ord tatarskich) skórzany, pleciony bicz z krótką rękojeścią

               NAFTALINA

                (ang. naphtaline) owadobójczy środek, stosowany najczęściej przeciwko molom

                NAFTA

                 (łac. naphta – olej skalny) żółta lub bezbarwna ciecz o ostrym, charakterystycznym zapachu, uzyskiwana dzięki destylacji węgla albo ropy naftowej,… Czytaj dalej »NAFTA

                 NACJONALIZM

                  (fr. nationalisme) ruch polityczny, ideologia uważająca za najważniejszy własny naród i jego dobro, wywyższająca go ponad inne narody, do których… Czytaj dalej »NACJONALIZM

                  NACJA

                   (łac. natio – urodzenie) narodowość, naród