N

NATIVE SPEAKER

[czyt. nejtif spiker] (ang.) człowiek uczący swego ojczystego języka poza granicami swojego kraju

NATIA

(sanskr. natya) indyjski taniec teatralny wywodzący się z rytuału religijnego, przedstawiający historie mówiące o bogach, oparty na skomplikowanych układach gestów… Czytaj dalej »NATIA

NASA

(skrót od: National Aerodynamics and Space Administration) (ang.) instytucja amerykańska, utworzona w 1958 r., zajmująca się rozwojem i badaniem zagadnień… Czytaj dalej »NASA

NARRATOR

(łac. narratio – opowiadam) lit. osoba w tekście prozatorskim opisująca , zdarzenia, komentująca je, prowadząca akcję

NARKOZA

(fr. narcose) med. czasowe, kontrolowane uśpienie pacjenta podczas operacji lub zabiegu chirurgicznego

NARKOTYK

(fr. narcotiąue) substancja odurzająca, roślinna lub syntetyczna, wpływająca na ośrodkowy układ nerwowy, powodująca uspokojenie i senność lub euforię i pobudzenie

NARKOMANIA

(gr. narke – odrętwienie, mania- szaleństwo) uzależnienie fizyczne i psychiczne od narkotyków, zmuszające do przyjmowania ich w coraz większych ilościach,… Czytaj dalej »NARKOMANIA

NARCYZM

(Narkissos – imię bohatera mitologicznego) samouwielbienie, bezkrytyczne traktowanie siebie, zachwyt nad samym sobą

NAPA

(szw.) metalowy lub plastikowy zatrzask przy ubraniach

NANSUK

(ang. nainsook) miękkie, bawełniane płótno przeznaczone na bieliznę