N

Wyrazy Obce

 • NATIVE SPEAKER

  [czyt. nejtif spiker] (ang.) człowiek uczący swego ojczystego języka poza granicami swojego kraju

 • NATIA

  (sanskr. natya) indyjski taniec teatralny wywodzący się z rytuału religijnego, przedstawiający historie mówiące o bogach, oparty na skomplikowanych układach gestów oraz wymyślnych pozycjach ciała

 • NASA

  (skrót od: National Aerodynamics and Space Administration) (ang.) instytucja amerykańska, utworzona w 1958 r., zajmująca się rozwojem i badaniem zagadnień związanych z lotnictwem i astronautyką samantha mumba gotta tell you

 • NARRATOR

  (łac. narratio – opowiadam) lit. osoba w tekście prozatorskim opisująca , zdarzenia, komentująca je, prowadząca akcję

 • NARKOZA

  (fr. narcose) med. czasowe, kontrolowane uśpienie pacjenta podczas operacji lub zabiegu chirurgicznego

 • NARKOTYK

  (fr. narcotiąue) substancja odurzająca, roślinna lub syntetyczna, wpływająca na ośrodkowy układ nerwowy, powodująca uspokojenie i senność lub euforię i pobudzenie

 • NARKOMANIA

  (gr. narke – odrętwienie, mania- szaleństwo) uzależnienie fizyczne i psychiczne od narkotyków, zmuszające do przyjmowania ich w coraz większych ilościach, prowadzące do wyniszczenia organizmu

 • NARCYZM

  (Narkissos – imię bohatera mitologicznego) samouwielbienie, bezkrytyczne traktowanie siebie, zachwyt nad samym sobą

 • NAPA

  (szw.) metalowy lub plastikowy zatrzask przy ubraniach

 • NANSUK

  (ang. nainsook) miękkie, bawełniane płótno przeznaczone na bieliznę

 • NAMAZ

  (tur.) muzułmańska modlitwa odmawiana pięciokrotnie w ciągu dnia

 • NAJDA

  (Naias) mit. grecka nimfa mieszkająca w rzece lub źródle dht cream