N

NAMAZ

(tur.) muzułmańska modlitwa odmawiana pięciokrotnie w ciągu dnia

NAJDA

(Naias) mit. grecka nimfa mieszkająca w rzece lub źródle dht cream

NAIWNY

(fr. naif) łatwowierny, niedoświadczony

NAHAJ

(od Nohaj – nazwa jednej z ord tatarskich) skórzany, pleciony bicz z krótką rękojeścią

NAFTALINA

(ang. naphtaline) owadobójczy środek, stosowany najczęściej przeciwko molom

NAFTA

(łac. naphta – olej skalny) żółta lub bezbarwna ciecz o ostrym, charakterystycznym zapachu, uzyskiwana dzięki destylacji węgla albo ropy naftowej,… Czytaj dalej »NAFTA

NACJONALIZM

(fr. nationalisme) ruch polityczny, ideologia uważająca za najważniejszy własny naród i jego dobro, wywyższająca go ponad inne narody, do których… Czytaj dalej »NACJONALIZM

NACJA

(łac. natio – urodzenie) narodowość, naród