O

Wyrazy Obce

 • OBWOLUTA

  (łac. obvolutus – owinięty) papierowa okładka chroniąca oprawę książki

 • OBSTRUKCJA

  (łac. obstructio – zamknięcie) 1. przeszkadzanie, utrudnianie, hamowanie czegoś 2. med. zatwardzenie

 • OBSKURANTYZM

  (łac. obscurus – ciemny, ukryty) zacofanie, ciemnota, wstecznictwo

 • OBSESJA

  (łac. obsessio – zamknięcie) 1. med. natrętna, nieustannie powracająca myśl, objaw nerwicy 2. pot. przesadne, nieustanne zajmowanie się jedną sprawą, zjawiskiem

 • OBSERWATORIUM

  (łac. observator-ten, który przygląda się) placówka naukowa prowadząca badania i obserwacje, przede wszystkim astronomiczne

 • OBSCENICZNY

  (łac. obscenus) nieprzyzwoity, bezwstydny

 • OBÓJ

  (fr. hautbois) rodzaj drewnianego dętego instrumentu muzycznego

 • OBLITERACJA

  (łac. oblitteratio – zatarcie, zapomnienie) 1. zatarcie się np. napisu 2. med. zarastanie naczyń krwionośnych lub przewodów tkanką łączną

 • OBLIGOWAĆ

  (łac. obłigare) zobowiązywać, obarczać obowiązkiem

 • OBLIGO

  (wł. obbligo – zobowiązanie) ekon. zobowiązanie, poręczenie, dług

 • OBLIGATORYJNY

  (łac. obligatorius -obowiązujący) obowiązkowy, wymagany

 • OBLIGACJA

  (fr. obligation) ekon. rodzaj papieru wartościowego, dający posiadaczowi prawo otrzymywania w określonym czasie stałego, konkretnego dochodu