O

OBWOLUTA

(łac. obvolutus – owinięty) papierowa okładka chroniąca oprawę książki

OBSTRUKCJA

(łac. obstructio – zamknięcie) 1. przeszkadzanie, utrudnianie, hamowanie czegoś 2. med. zatwardzenie

OBSKURANTYZM

(łac. obscurus – ciemny, ukryty) zacofanie, ciemnota, wstecznictwo

OBSESJA

(łac. obsessio – zamknięcie) 1. med. natrętna, nieustannie powracająca myśl, objaw nerwicy 2. pot. przesadne, nieustanne zajmowanie się jedną sprawą,… Czytaj dalej »OBSESJA

OBSERWATORIUM

(łac. observator-ten, który przygląda się) placówka naukowa prowadząca badania i obserwacje, przede wszystkim astronomiczne

OBSCENICZNY

(łac. obscenus) nieprzyzwoity, bezwstydny

OBÓJ

(fr. hautbois) rodzaj drewnianego dętego instrumentu muzycznego

OBLITERACJA

(łac. oblitteratio – zatarcie, zapomnienie) 1. zatarcie się np. napisu 2. med. zarastanie naczyń krwionośnych lub przewodów tkanką łączną

OBLIGOWAĆ

(łac. obłigare) zobowiązywać, obarczać obowiązkiem

OBLIGO

(wł. obbligo – zobowiązanie) ekon. zobowiązanie, poręczenie, dług